söndag 30 november 2014

Dagens citat

"Justeringens totalsumma är ungefär 75 miljarder kronor. Om denna summa hade fördelats till alla skattebetalare hade varje skattebetalare fått omkring 280 000 kronor på sin lott. Det är naturligt att se på det som att de inkomstsvaga har lika stor del i allmänna medel som de inkomststarka. Regeringens åtgärder innebär därför i praktiken att de inkomstsvaga betalar en kompensation till de inkomststarka. ... Fast politiker omdefinierar vad i landet som är låga löner så förändras inte det att skuldavskrivningen innebär en överföring av kapital från de inkomstsvaga till de inkomststarka."

Oddgeir Ágúst Ottesen, ekonom och ersättare i alltinget för Självständighetspartiet, skriver i Morgunblaðið att regeringen försöker dölja att bolånerabatten gynnar höginkomsttagare på låginkomsttagarnas bekostnad - läs mer här.