onsdag 5 november 2014

Dagens citat

"Nej, det är inte realistiskt att de nordiska länderna kan bli en federation. Det finns helt enkelt för mycket nationalism i alla dessa stater. De är alla så upptagna av sin egen förträfflighet och ser i verkligheten sig själva som bättre än grannländerna, så jag ser inte framför mig att man kommer att börja att dela makten inom någon given federation."

Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Vísir om diskussionen om en nordisk förbundsstat.