måndag 17 november 2014

En av sex nöjd med isländska fiskekvotsystemet

Bara var sjätte islänning är nöjd med det nuvarande fiskekvotsystemet. En majoritet vill däremot skrota dagens system. Det visar en opinionsmätning utförd av Maskína.

Det isländska fiskekvotsystemet är en ständig stridsfråga. Hela 51 procent är missnöjda med dagens system. Bara 15,6 procent är nöjda. Resterande 33,3 procent är varken nöjda eller missnöjda.

Missnöjet med det befintliga kvotsystemet är störst i Reykjavíkområdet. Mest positiva är personer bosatta på nordvästra Island och Självständighetspartiets väljare. Även Framstegspartiets sympatisörer är för det befintliga systemet. Däremot vill anhängare till oppositionspartierna se ett nytt system.