lördag 1 november 2014

En av tre stödjer Islands regering

Bara var tredje väljare stödjer Islands regering. Två av tre ställer sig däremot inte bakom den borgerliga koalition som styr landet. Män är betydligt mer positivt inställda till regeringen än kvinnor. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

Högerkoalitionen bestående av Självständighetspartiet och Framstegspartiet kämpar i motvind i opinionen. I regeringens budgetproposition har förslaget att höja matmomsen från 7 till 13 procent mött starka protester. Hittills har inte koalitionen lyckats övertyga väljarkåren om att summan av samtliga skatteändringar ska ge islänningarna ökad köpkraft.

Nu uppger 35 procent att de står bakom regeringen medan 65 procent inte ställer sig bakom högerkoalitionen. Regeringen är populärare bland män än bland kvinnor. Bland männen är stödet 40 procent jämfört med bara 30 procent hos kvinnorna.

Om samtliga svar räknas in - alltså även från de tillfrågade som inte gav något bestämt svar - landar stödet på 30 procent och motståndet på 55 procent. Vidare svarar 12 procent att de inte har någon uppfattning i frågan medan 3 procent väljer att inte besvara frågan.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.