lördag 15 november 2014

Fyra av tio nöjda med regeringens bolånerabatt

Fyra av tio islänningar är nöjda med regeringens nedskrivningar av inflationsindexerade bostadslån. Mest entusiastiska är Framstegspartiets och Självständighetspartiets väljare. Däremot är stödet för bolånerabatten mindre bland yngre islänningar och personer bosatta i Reykjavíkområdet. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

I måndags presenterade regeringen åtgärdspaketet för hushåll som tecknat inflationsindexerade bostadslån. Regeringen lägger 80 miljarder isländska skattekronor på rabatten. Nedskrivningarna går främst till medel- och höginkomsttagare och i liten utsträckning till unga islänningar och låginkomsttagare.

Fördelningen av rabatten återspeglas också i attityderna till regeringens åtgärdspaket. I Fréttablaðiðs mätning säger 41 procent att de är nöjda med bolånerabatten, 32 procent är missnöjda, 22 procent är osäkra och 5 procent ville inte svara på frågan. Med bara ja- och nej-svaren räknade blir resultatet att 56 procent är nöjda med nedskrivningarna och 44 procent missnöjda.

De grupper som i störst utsträckning gynnas av nedskrivningarna är mer positiva än de som oftare inte får del av den skattefinansierade rabatten. Bland islänningar som har fyllt 50 år är hela 63 procent nöjda. I åldersgruppen 18 till 49 år är det däremot helt jämnt mellan de olika sidorna - 50 procent gör tummen upp och lika många gör tummen ned.

Missnöjet är mest utbrett i Reykjavík. Där svarar 47 procent att de står bakom bolånerabatten. I övriga valkretsar backar en majoritet upp åtgärden. Nedskrivningarna är en fråga som drivits av Framstegspartiet, som av tradition är betydligt starkare på landsbygden än i huvudstaden.

Hela 95 procent av Framstegspartiets sympatisörer är också nöjda med åtgärdspaketet. Hos koalitionspartnern Självständighetspartiets anhängare är motsvarande siffra 84 procent. Bland oppositionspartiernas väljare är stödet betydligt lägre.

Här kan du läsa mer om bolånerabatten.