onsdag 12 november 2014

Inrikesministerns rådgivare erkänner medieläcka - sparkas

Gísli Freyr Valdórsson var den som läckte falska uppgifter om asylsökande till medierna. Det erkänner inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttirs närmaste rådgivare. Gísli Freyr Valdórsson tvingas nu att lämna sitt jobb. Men erkännandet innebär inte att Hanna Birna Kristjánsdóttirs politiska kris är över.

När Gísli Freyr Valdórsson i dag ställs inför Héraðsdómur Reykjavíkur kommer han att erkänna att han läckte falska uppgifter om asylsökande till både Fréttablaðið och Morgunblaðið. Han riskerar upp till tre års fängelse för brott mot tystnadsplikten. Men då han erkänt brottet och dessutom förlorat jobbet är det sannolikt att straffet blir betydligt lindrigare än så. Eftersom han är tidigare ostraffad kommer det förmodligen att handla om en villkorlig dom.

I november förra året kontaktade Gísli Freyr Valdórsson, politisk rådgivare åt inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir, både Morgunblaðið och Fréttablaðið. Syftet var att plantera falsk information om asylsökande. Samma dag som bägge medierna publicerade uppgifterna skulle en demonstration hållas vid inrikesdepartementet. Demonstranterna skulle protestera mot ett avvisningsbeslut.

I det dokument som Gísli Freyr Valdórsson upprättade påstod han lögnaktigt att en asylsökande man från Nigeria skulle ha varit inblandad i människohandel. Såväl Fréttablaðið som Morgunblaðið svalde betet och publicerade de fabricerade uppgifterna.

Efter en tid började DV att gräva i anklagelserna mot den asylsökande. Uppgifterna om människohandel saknade substans. Dessutom pekade allt på att läckan hade sitt ursprung vid inrikesdepartementet. Det var där promemorian om den asylsökande hade upprättats - och det var där som någon hade lagt till uppgifterna om människohandel.

På Hanna Birna Kristjánsdóttirs initiativ genomfördes en intern utredning. Slutsatsen var att inget talade för att någon vid departementet skulle ha läckt promemorian till medierna.

Ändå valde åklagare, trots kritik från flera av Hanna Birna Kristjánsdóttirs partikamrater, att gå vidare med utredningen. Gång på gång kontaktade Hanna Birna Kristjánsdóttir - som i rollen som inrikesminister hade polisfrågorna i sin portfölj - polischefen i Reykjavík med synpunkter på utredningsarbetet. Hon klagade på förhörstider, på arbetsmetoder och på tidsåtgång.

Inför alltinget talade Hanna Birna Kristjansdóttir flera gånger osanning i talarstolen. Vid upprepade tillfällen gav hon felaktiga eller vilseledande svar på frågor från oppositionen om polisens utredning. I stället antydde hon att advokater till asylsökande eller Röda korset skulle kunna ligga bakom läckan - trots att ingen av dem haft tillgång till promemorian.

Utredningen visade att Gísli Freyr Valdórsson varit i kontakt med journalister på Morgunblaðið och Fréttablaðið vid tidpunkten för publiceringarna. Han hade också öppnat promemorian om de asylsökande i sin dator och gjort ändringar i dokumentet. Han var dessutom en av ett fåtal anställda vid inrikesdepartementet som fått promemorian skickad till sig.

Gísli Freyr Valdórsson har hela tiden nekat till anklagelserna. Precis som Hanna Birna Kristjánsdóttir har han påstått att det har handlat om ett politiskt spel från DV:s sida med syftet att fälla eller försvaga inrikesministern. I går erkände i stället Gísli Freyr Valdórsson att han var den som läckt de falska uppgifterna till medierna.

I en intervju med RÚV sade Gísli Freyr Valdórsson att han nu inte kunde ljuga längre. När misstankarna först riktades mot honom nekade han närmast reflexmässigt. Sedan kunde han inte backa. Han hävdade att det var en samvetsfråga att nu säga sanningen om medieläckan. Gísli Freyr Valdórsson sade att han genom de falska uppgifterna inte försökte skydda Hanna Birna Kristjánsdóttir, utan hela inrikesdepartementet:
"Jag ville dock, och det är detta som jag måste leva med, jag ville att det skulle komma fram en annan sida av denna fråga än vad som hade kommit fram."
Gísli Freyr Valdórsson hävdade att han innan den planerade demonstrationen vid inrikesdepartementet aldrig tidigare hade hört talas om de asylsökande som skulle utvisas. Trots att han planterade falska uppgifter om människohandel ska inte syftet ha varit att smutskasta dem. Han sade sig heller inte ha insett att det han gjorde var brottsligt.

I ett uttalande uppgav Gísli Freyr Valdórsson i går kväll att han på grund av bristande politisk erfarenhet inte förstått att han gjort fel. Han ska ha brustit i omdöme men inte insett sakens allvarliga natur.

Frågan är dock om Gísli Freyr Valdórsson på eget initiativ valt att erkänna brottet. Enligt Fréttablaðið ska han inför rättegångens början ha fått kännedom om ny bevisning från åklagarsidan. Den ska ha slagit fast att ändringarna i den promemoria som skickades till medierna gjordes i hans dator.

Hanna Birna Kristjánsdóttir ska ha fått beskedet från Gísli Freyr Valdórsson i går eftermiddag. Han ska då ha erkänt medieläckan. Inrikesministerns omedelbara svar blev att sparka honom från jobbet som politisk rådgivare. I ett uttalande sade Hanna Birna Kristjánsdóttir att hon inte sett någon anledning att tvivla på Gísli Freyr Valdórsson när han tidigare förnekat brott:
"Jag beklagar Gísli Freyrs brott, inte bara gentemot dem som brottet riktade sig med själva läckan, utan även gentemot de medarbetare som har trott på hans förklaringar om oskuld och hur hans agerande har kastat en skugga över departementets arbete i flera månaders tid. Faktumet att min tidigare assistent så allvarligt har brutit förtroendet mot mig som minister, som upprepade gånger har försvarat honom med det förtroendet att han för mig och andra förklarat att han sagt vad som varit sant och rätt, kommer som en chock för mig och är en tyngre börda för mig än vad jag kan förklara med några få ord."
Erkännandet betyder inte att Hanna Birna Kristjánsdóttir på något sätt kan andas ut. Hon har inte bara talat osanning inför alltinget, ifrågasatt och pressat polis och åklagare samt visat bristande omdöme genom att inte se igenom sin närmaste medarbetares lögner. Hon har också agerat på ett sätt som gjort det omöjligt för henne att sitta kvar som minister i något annat nordiskt land.

Hanna Birna Kristjánsdóttirs agerande utreds just nu av Umboðsmaður Alþingis, Islands motsvarighet till Justitieombudsmannen. I inrikesministerns senaste brev skriver hon att granskningen bör upphöra eftersom hon haft kontakt med polischefen i Reykjavík angående utredningen av medieläckan. Den leds dock, hävdar Hanna Birna Kristjánsdóttir, av åklagaren. Alltså kan hon inte ha försökt påverka utredningens gång.

Inrikesministerns argumentation har sågats kategoriskt. Visserligen är det åklagaren som formellt leder undersökningen, men det dagliga arbetet hanteras av polisen. På åklagarämbetets webbplats finns sedan tidigare ett pressmeddelande om att det är just så ärendet hanteras.

Hittills har regeringen gjort sitt yttersta för att rädda Hanna Birna Kristjánsdóttirs politiska liv samtidigt som stödet för henne inom Självständighetspartiet blivit allt svagare.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson valde till exempel själv nyligen att ta över ansvaret för frågor som gäller polis och åklagare. Genom att flytta dem från inrikesdepartementet kunde Hanna Birna Kristjánsdóttir sitta kvar. Att på detta sätt omorganisera departement på grund av en ministers agerande är unikt. I en intervju med RÚV har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson själv sagt att han inte hade kontaktat polisen på samma sätt som Hanna Birna Kristjánsdóttir gjort.

Turerna slutar inte där. I juni i år publicerade DV felaktigt att Þórey Vilhjálmsdóttir, även hon politisk rådgivare åt Hanna Birna Kristjánsdóttir, var den som misstänktes ligga bakom läckan. Tidningen förväxlade henne med Gísli Freyr Valdórsson. Uppgifterna korrigerades snabbt och DV bad om ursäkt. Þórey Vilhjálmsdóttir valde ändå att stämma journalisterna.

Þórey Vilhjálmsdóttir vill att de två DV-reportrarna döms till maxstraffet - ett års fängelse - och kräver dessutom skadestånd på tre miljoner isländska kronor. Agerandet har fördömts av bland annat International Press Institute.

Inte sällan beskrivs stämningsansökan som ett sätt för inrikesdepartementet och ministern att hämnas på DV och ett sätt att statuera exempel. Om reportrarna skulle dömas till fängelse, som Þórey Vilhjálmsdóttir vill, kanske de får göra sällskap med Gísli Freyr Valdórsson.

Hanna Birna Kristjánsdóttir kommer inom de närmaste veckorna att tvingas att fortsätta slåss för sitt politiska liv. Allt pekar på att hon efter årsskiftet kommer att utmanas av Guðlaugur Þór Þórðarson om posten som vice ordförande för Självständighetspartiet. Utan medieläckan hade ett sådant steg varit dömt att misslyckas, men de senaste månaderna har förtroendet för partiets tidigare mest lysande stjärna skadats kraftigt.

Birgitta Jónsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver på Facebook att Hanna Birna Kristjánsdóttir borde avgå med omedelbar verkan. Det ställningstagandet motiverar hon med att inrikesministern har ljugit både i alltinget och i medierna. Piratpartiet överväger nu också att väcka liv i en tidigare planerad misstroendeförklaring mot ministern.

Gröna vänsterns partistyrelse klubbade redan för en månad sedan ett uttalande där Hanna Birna Kristjánsdóttir uppmanades att lämna sin post. Även Ljus framtids ledare Guðmundur Steingrímsson säger till Morgunblaðið att hon borde överväga att avgå.

Gísli Freyr Valdórssons erkännande gör visserligen att Hanna Birna Kristjánsdóttir slipper vittna inför rätten. Men frågan är hur många som litar på honom när han säger att hon inte känt till medieläckan. Och frågan är också hur många som över huvud taget litar på Hanna Birna Kristjánsdóttir.

En tidigare opinionsmätning visar att två av tre islänningar vill att hon ska avgå. Anhängare till Hanna Birna Kristjánsdóttir finansierade själva en undersökning med syftet att visa att det fanns stöd för ministern. Därför formulerades frågan i stället om hon skulle lämna politiken på grund av medieläckan. Utfallet var dock en sådan besvikelse att resultatet aldrig offentliggjordes av anhängarna.

Hanna Birna Kristjánsdóttirs fall har tveklöst gynnat den internt måttligt betrodda partiledaren Bjarni Benediktsson. I dagsläget är hon så skadad att hon omöjligt kan utmana honom om ordförandeposten. Hade det inte varit för att ett avhopp hade gett hela regeringen en krisstämpel hade nog Bjarni Benediktsson förmodligen gärna återgäldat den dolk i ryggen som Hanna Birna Kristjánsdóttir satte när hon tidigare utmanade honom om partiledarjobbet.

Här kan du läsa mer om turerna kring medieläckan och Hanna Birna Kristjánsdóttir.