torsdag 13 november 2014

Lavan ändrar riktning vid utbrottet vid Holuhraun

Lavafältets utbredning vid
Holuhraun den 8 november.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Lava breder nu ut sig främst öster om Holuhraun medan flödet norrut är begränsat. Älvarna Jökulsá á Fjöllum och Svartá tillsammans med vattenfallet Skínandi ser i dagsläget därför ut att klara sig undan det pågående vulkanutbrottet. Däremot är läget för fjällvägen F910 allt mer kritiskt då det finns en överhängande risk att den till stora delar kommer att täckas av lava.

Bárðarbungas vulkanutbrott vid Holuhraun fortsatte även under onsdagen med oförminskad intensitet. Lava kastas nu upp från en 400 meter lång spricka i form av en lavasjö som är upp till 100 meter bred. Vid kraterområdets södra ände har ett antal sprickor i marken bildats. De är just nu mellan 40 och 80 centimeter breda.

Hur djupa sprickorna är vet ingen. Sprickbildningen är intressant eftersom magman i området rör sig mycket nära ytan. Nya sprickor innebär därför - även om de inte är särskilt djupa - nya möjligheter för magma att ta sig fram.

Lavafältet utvidgar sig nu framför allt i öster och söder över ett tre till fem kilometer brett område. Utbredningen i nordlig riktning har dock inte upphört helt och hållet. I nordväst riskerar lava att lägga ytterligare delar av höglandsvägen F910 under sig.

Utbredningen åt nordost är däremot ytterst blygsam. Länge hotade lavaflödet glaciärälvarna Skaftá och Jökulsá á Fjöllum. Nu ser det ut som att lavan inte kommer att nå fram till Skaftá och vattenfallet Skínandi. Lava har tidigare strömmat över Jökulsá á Fjöllums källor, men utan att stoppa flödet till älven.

Under onsdagen registrerades 72 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,5. Majoriteten av skalven sker alltjämt i anslutning till Bárðarbungas krater. Skalven i den underjordiska berggång som löper från vulkanens magmakammare till Holuhraun är få och små. Däremot har den seismiska aktiviteten vid Tungnafellsjökull åter ökat något.

Hårda vindar har inneburit att problemen med svaveldioxid varit små under de senaste dagarna. Fram till lördag väntas vulkangaserna breda ut sig över västra och norra Island. Prognoserna talar dock om halter som inte kommer att utgöra några akuta hälsorisker. Möjligen kan nivåerna av svaveldioxid på västra Island orsaka mindre problem under de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.