söndag 9 november 2014

Nytt förtroenderas - en av tre stödjer Islands regering

Bara var tredje väljare står bakom Islands regering. Därmed minskar stödet för den borgerliga koalitionen till den lägsta nivån under denna mandatperiod även hos Capacent Gallup. Väljarflykten drabbar både Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Anmärkningsvärt är att andelen islänningar som i dag hade avstått från att rösta är lika stor som stödet för landets största parti.

Koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet befinner sig under hård press. Budgetpropositionen för 2015 innehåller förslag som av många uppfattats som ekonomiskt gynnsamma för dem som tjänar bra, men som försämrar situationen för vissa grupper av låginkomsttagare. Regeringens förslag om att höja matmomsen men samtidigt sänka punktskatter på elektronik och vitvaror har för kritikerna blivit en symbolfråga.

En ny opinionsmätning från Capacent Gallup visar samma tendenser som MMR:s senaste väljarbarometer. Bara var tredje islänning stödjer regeringen. Hos Capacent Gallup är det nu 33,1 procent som står bakom högerkoalitionen, en tillbakagång med 5,4 procentenheter jämfört med föregående mätning för en månad sedan. Det är den lägsta siffran sedan maktskiftet för ett och ett halvt år sedan.

Självständighetspartiet får nu 25,2 procent, en tillbakagång med 1,8 procentenheter jämfört med förra mätningen. Socialdemokraterna får 20,2 procent (+1,1), Ljus framtid 15,3 procent (-0,9), Gröna vänstern 12,9 procent (-0,5), Framstegspartiet 11 procent (-1,2) och Piratpartiet 8,7 procent (+1,4). Övriga partier får 6,9 procent.

Av de tillfrågade hade 12,8 procent ingen uppfattning eller ville inte svara. Ytterligare 12,2 procent svarade att de antingen skulle rösta blankt eller inte alls.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.