fredag 21 november 2014

Polischef granskas för agerande i skandalhärva

Polischefen Sigríður Björk Guðjónsdóttir dras allt djupare in i skandalen kring inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir och hennes rådgivare Gísli Freyr Valdórsson. Jurister ifrågasätter nu öppet att polischefen försåg rådgivaren med information om utredningen om den asylsökande som Gísli Freyr Valdórsson i ett fabricerat dokument pekade ut för människohandel.

Turerna kring en planterad medieläcka från inrikesdepartementet blir nu allt besvärligare för inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir. Inget tyder visserligen på att hon kände till att Gísli Freyr Valdórsson, hennes närmaste medarbetare, läckte sekretessbelagd och förfalskad information till medierna. Men hanteringen av läckan och upprepade lögner inför alltinget får allt fler att ifrågasätta hennes omdöme.

Gísli Freyr Valdórsson dömdes i förra veckan för brott mot tystnadsplikten. Han hade då i närmare ett år förnekat att han skulle ha legat bakom den läcka till Fréttablaðið och Morgunblaðið där en namngiven asylsökande pekades ut som inblandad i människohandel.

Innan rättegången började valde Gísli Freyr Valdórsson att erkänna. Han hade då fått veta att åklagaren efter en ny undersökning av hans dator kunde visa att han haft och ändrat i det dokument som mejlades till medierna. Flera departementsanställda hade tillgång till det ursprungliga dokumentet - men när polisen undersökte deras datorer var det enligt RÚV bara Gísli Freyr Valdórsson som hade raderat alla dokument där den asylsökandes namn förekom.

Gísli Freyr Valdórsson motiverade sitt agerande med att han ville visa medierna en annan sida av ett pågående asylärende. Samma dag som de falska uppgifterna publicerades skulle en demonstration hållas vid inrikesdepartementet i protest mot utvisningen av den asylsökande man som han påstod skulle vara inblandad i människohandel.

Efter erkännandet gav Hanna Birna Kristjánsdóttir honom sparken. Beslutet har dock inte lättat på trycket mot inrikesministern. I stället har nya uppgifter försvårat hennes situation ytterligare. Än så länge sitter hon dock kvar, men oppositionen kräver att hon avgår.

DV kunde i veckan avslöja att Gísli Freyr Valdórsson efter att han läckt de förfalskade uppgifterna om en namngiven asylsökande till medierna kontaktade Sigríður Björk Guðjónsdóttir, polischef på Suðurnes. På hans begäran skickade hon uppgifter ur polisens utredning mot den asylsökande mannen.

Det är nu ett agerande som enligt Fréttablaðið ifrågasätts öppet av flera jurister. Det kan möjligen vara praxis att förse departementet med den typen av uppgifter - men det förefaller knappast vara lagligt. Därmed dras nu även Sigríður Björk Guðjónsdóttir allt djupare in i skandalen. Hon har hittills vägrat svara på frågor och bara uttalat sig i ett kort pressmeddelande.

Persónuvernd har på eget initiativ börjat granska Sigríður Björk Guðjónsdóttirs agerande. Katrín Oddsdóttir, advokat åt en av de personer som namnges i det förfalskade dokumentet, har också anmält händelsen till myndigheten, skriver Fréttablaðið.

Att nu också Sigríður Björk Guðjónsdóttir kan ha agerat i strid med lagen är ytterst besvärande för Hanna Birna Kristjánsdóttir. I samband med att Stefán Eiríksson lämnade uppdraget som polischef i Reykjavík berättade han att inrikesministern utsatt honom för hård press och försökt påverka utredningen mot Gísli Freyr Valdórsson. Han ersattes av Sigríður Björk Guðjónsdóttir - som handplockades till jobbet av Hanna Birna Kristjánsdóttir utan att tjänsten utannonserades.

Ett annat bekymmer för Hanna Birna Kristjánsdóttir är den interna utredning av medieläckan som gjordes vid departementet. I ett pressmeddelande sades det att inget pekade mot att någon anställd brutit mot lagen. I alltinget gick Hanna Birna Kristjánsdóttir ännu längre och antydde att uppgifterna skulle ha kunnat läckts av de asylsökandes jurister eller Röda korset - trots att hon kände till att de inte hade tillgång till dokumentet.

Nu står det klart att inrikesdepartementets hela utredning bestod enligt RÚV av en sökning i ämnesraderna i de anställdas mejl. Med detta som underlag gick Hanna Birna Kristjánsdóttir och hennes medarbetare sedan ut och anklagade medierna för "ett fult politiskt spel" där departementet beskylldes för "de mest otroliga saker".

Internt fanns det dock hård kritik mot hur resultatet av den interna utredningen presenterades. Redan i själva utredningen klargjordes det att den inte omfattade personalens personliga e-postkonton, och att det därför inte kunde uteslutas att uppgifterna skickats från en privat mejladress. Det visade sig senare att Gísli Freyr Valdórsson mycket riktigt hade använt ett personligt e-postkonto när han mejlade Fréttablaðið och Morgunblaðið.

Flera topptjänstemän hävdade att Hanna Birna Kristjánsdóttir och Þórey Vilhjálmsdóttir, den andra av inrikesministerns personliga rådgivare, gick alldeles för långt när de i medierna sade att den interna utredningen helt och hållet rentvådde departementet. Agerandet ansågs vara en övertolkning av materialet, rapporterar RÚV.

Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, kräver nu i en interpellation att finansminister Bjarni Benediktsson klargör för exakt vad den interna utredningen kom fram till. Han vill bland annat få besked om resultatet av utredningen överensstämde med det pressmeddelande som gick ut från inrikesdepartementet.

Tidigare i år pekade DV av misstag ut Þórey Vilhjálmsdóttir som huvudmisstänkt för medieläckan. Tidningen bad om ursäkt och korrigerade uppgifterna. Þórey Vilhjálmsdóttir svarade ändå med att stämma de två journalister som skrivit artikeln. Hon krävde strängast möjliga straff: ett skadestånd på tre miljoner isländska kronor och ett års fängelse.

Nu har Þórey Vilhjálmsdóttir fått ett erbjudande om förlikning från DV. Enligt RÚV ska det bestå i att DV skänker 330 000 kronor till välgörande ändamål. Samtidigt skriver hon på Facebook att syftet med stämningen, där hon alltså krävt fängelse och skadestånd, bara varit att bli rentvådd.

Även Þórey Vilhjálmsdóttirs stämningsansökan har blivit ett allt större bekymmer för Hanna Birna Kristjánsdóttir. Redan när den lämnades in till tingsrätten betraktades den av många som ett sätt att straffa DV - som inte följt inrikesministerns eller rådgivarnas uppmaningar om att sparka de två journalisterna - och att försöka avskräcka andra medier från att rapportera om skandalen.

Efter Gísli Freyr Valdórssons erkännande hamnade dock saken i ett annat läge. All rapportering om rättsprocessen mellan DV och Þórey Vilhjálmsdóttir hade på nytt flyttat fokus till medieläckan och inrikesdepartementets hantering av den.

Stämningen av DV har också fått internationell uppmärksamhet genom bland annat Reportrar utan gränser. I ett pressmeddelande skriver organisationen att den är ännu ett steg i inskränkningar av yttrande- och informationsfrihet på Island.

Här kan du läsa mer om medieläckan och turerna kring Hanna Birna Kristjánsdóttir.