torsdag 27 november 2014

Protester räddar skolan i Stöðvarfjörður

Fiskejätten försvann, banken bommade igen och posten stängde för gott. De senaste åren har Stöðvarfjörður på östra Island drabbats av flera motgångar. Än så länge har lokalbefolkningen lyckats förhindra att kommunen lägger ned skolan. Men ett sparkrav på 70 miljoner isländska kronor gör att nedskärningar sannolikt kommer att drabba någon annan ort i Fjarðabyggð.

Med 4 675 invånare är Fjarðabyggð en av Islands större landsbygdskommuner. En sak som gör kommunen unik är att den består av fem tätorter: Neskaupstaður, Reyðarfjörður, Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður och Stöðvarfjörður.

I dagsläget finns en grundskola på varje ort. Dessutom finns en skola i lilla Mjóifjörður, där bara runt 25 personer bor året runt. Eftersom fjordsamhället under vintern bara har förbindelse med omvärlden genom en färja som går två gånger i veckan finns skolan ändå kvar.

Minst av tätorterna är Stöðvarfjörður med 200 invånare. De senaste åren har orten drabbats av flera hårda slag. Fiskejätten Samherji har lämnat Stöðvarfjörður, Landsbanki har bommat igen ortens enda bankkontor och postkontoret har stängts för gott. Befolkningsutvecklingen har länge varit negativ, men ser nu ut att ha stabiliserats.

Fjarðabyggð styrs av en koalition mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. I budgeten för 2015 finns ett hål på 70 miljoner isländska kronor bara för utbildningskontot som ännu inte täppts till. Men efter protester har majoriteten bestämt sig från att backa från föreslagna nedskärningar i Stöðvarfjörður.

På ortens skola finns sexton elever. I förskolan finns ytterligare sju barn. Koalitionens förslag var att lägga ned undervisningen i klass fem till tio och i stället bussa de åtta äldsta eleverna de knappa tre milen till grannorten Fáskrúðsfjörður. Därmed skulle tre lärartjänster försvinna och kommunen spara 15 miljoner.

Men lokalbefolkningen fick alltså majoriteten i fullmäktige att tänka om. Guðrún Ármannsdóttir, lärare på skolan i Stöðvarfjörður, säger till RÚV att de föreslagna nedskärningarna hade blivit betydligt kostsammare för orten:
"Även om vi är få och små här så är detta en bra skola och jag tror att alla är överens om det. Vi gör allt för att detta förslag inte ska bli verklighet."
Guðrún Ármannsdóttir säger till RÚV att skolan är samhällets hjärta. Om den läggs ned ökar risken för fortsatt utflyttning och att Stöðvarfjörður därmed förvandlas till en plats bara för gamlingar.

Att majoriteten i fullmäktige åtminstone tillfälligt låter skolan leva vidare i Stöðvarfjörður innebär inte att den är räddad för gott. En utomstående granskning ska nu göras av hur Fjarðabyggð kan spara 70 miljoner i skolan. Rapporten ska presenteras senast i februari nästa år och behandlas av fullmäktige under våren.

Idén om att låta kommunens äldsta grundskoleelever gå i samma skola har nämligen inte lagts på is. En tanke som ofta förts fram är att samla de äldsta klasserna antingen i Reyðarfjörður eller Fáskrúðsfjörður där det finns tillräcklig med lokaler. Eleverna från Eskifjörður och Stöðvarfjörður skulle då skjutsas dit med buss samtidigt som motsvarande undervisning lades ned på den egna orten.

Oppositionspartiet Fjordlistan har däremot motsatt sig planerna. Partiet har dömt ut idéerna som ogenomtänkta och förhastade. Dessutom befarar Fjordlistan att skrotad undervisning i femte till tionde klass riskerar att understryka Stöðvarfjörðurs utsatta läge som en avfolkningsort.

Här kan du läsa mer om situationen i Stöðvarfjörður.