tisdag 25 november 2014

Vulkanutbrottet vid Holuhraun kan börja närma sig slutet

De senaste dygnens jordskalv
vid Bárðarbunga.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Lavautbrotten vid Holuhraun blir allt mer oregelbundna och kan nu vara i allt från några få sekunder till flera timmar. Även utsläppen av svaveldioxid är mer oregelbundna än tidigare. Variationerna kan vara tidiga tecken på att vulkanutbrottet är på väg att upphöra. Samtidigt inträffade under gårdagen ett skalv med en magnitud på 5,4 vid Bárðarbunga, det femte kraftigaste sedan jordskalvssvärmen började.

I snart tre månader har Bárðarbungas utbrott rasat vid Holuhraun. Den senaste tiden har dock forskarna börjat att lägga märke till förändringar i aktiviteten. Även om utbrottet fortfarande är intensivt har nu lavautbrotten och utsläppen av svaveldioxid börjat att präglas av intervaller. Ibland pågår de enligt senaste lägesrapporten från Almannavarnir i tio till tjugo sekunder, och ibland i flera timmar.

Tidigare har aktiviteten varit ovanligt stabil. Normalt är snarare att lava och gas strömmar upp ur kratern i intervaller. Den förändring som nu sker skulle alltså även kunna innebära en övergång till ett vanligare utbrottsmönster.

Förändringarna skulle dock kunna vara ett tecken på att utbrottet är på väg att upphöra. Intervallerna skulle nämligen kunna betyda att tillströmningen av magma minskat, och att det är därför oregelbundenheter uppstår. Inget tyder dock på att utbrottet skulle vara över så snabbt som inom de närmaste dagarna.

Även om utbrottet i kratern vid Holuhraun skulle upphöra är det sannolikt att det skulle avlösas av nya utbrott i samma område. Den berggång som sträcker sig från Bárðarbungas magmakammare till Holuhraun är så grund att det inte krävs mycket för att magma ska tränga igenom jordskorpan på andra ställen.

Den magma som nu når ytan vid Holuhraun tros komma från ett djup på minst nio kilometer eftersom utbrottet för med sig så mycket svavel. Samtidigt visar nya analyser att magman bara befinner sig på tre kilometers djup i Bárðarbungas krater.

Under måndagen inträffade totalt 78 jordskalv i området. Det största hade en magnitud på 5,4 och kändes bland annat i Akureyri. Skalvet var det femte kraftigaste sedan den pågående jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började för drygt tre månader sedan.

Ett utbrott i Bárðarbungas krater är alltjämt ett av myndigheternas huvudscenarier för den fortsatta vulkaniska aktiviteten i Vatnajökull. Ett sådant vulkanutbrott skulle sannolikt följas av omfattande översvämningar. Vattenmassorna skulle kunna slå ut elförsörjningen i stora delar av landet.

Hotet från Bárðarbunga har därför medfört ett uppsving för försäljningen av elkraftverk. Kristófer S. Snæbjörnsson är försäljningschef vid Merkúr, ett företag som bland annat säljer elkraftverk. Han säger i Fréttablaðið att efterfrågan har ökat från flera delar av landet. Inte sällan handlar det om företag som vill försäkra sig om att datasystemen inte slås ut på grund av långvariga strömavbrott:
"Vi upplever en ökad efterfrågan och det är olika företag som köper, både grossister och hjälporganisationer. ... De [egna elkraftverk] kan rädda mycket, i synnerhet datasystem och liknande. De stora lagren hos olika företag hanteras till största delen av datorer. Det är många företag som inte kan leverera produkter utan att ha elektricitet."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här kan du se en ny film från utbrottet vid Holuhraun.