lördag 20 december 2014

Allt fler islänningar väljer julgran av plast

En majoritet av islänningarna väljer en julgran av plast i år. Samtidigt blir det allt färre som satsar på en levande gran. Allt fler väljer också att rata julgran helt och hållet. Ingen annan grupp nobbar gran lika ofta Piratpartiets sympatisörer - och viktigast är den för Framstegspartiets väljare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR inför julen 2010 frågade vilken typ av gran som skulle finnas i hemmet svarade 49,6 procent plastgran och 41,6 levande gran. Sedan dess har plastgranens popularitet ökat från år till år. I år föredrar 55,9 procent plastgran och 32,4 procent levande gran. För fyra år sedan var det 8,8 procent som nobbade gran helt och hållet. Andelen som inte skaffar någon julgran har nu stigit till 11,7 procent.

Hela 28,9 procent av Piratpartiets väljare avstår julgran. Däremot är det bara 3,9 procent av Framstegspartiets sympatisörer som ratar granen i år. Motsvarande siffror är för Självständighetspartiet 6,4 procent, Ljus framtid 8,1 procent, Socialdemokraterna 9,3 procent och Gröna vänstern 11,5 procent.

Levande gran är populärast i Socialdemokraternas led. Där väljer 45,4 procent en äkta gran, en lika stor andel som den som föredrar en gran i plast. Plastgranen finns oftast hos Framstegspartiets anhängare. Där föredrar 62,7 procent en gran i plast.

Valet av gran skulle kunna sägas vara något av en klassfråga. Ju högre månadsinkomst, desto oftare faller valet på en levande gran. Bland islänningar som tjänar minst en miljon isländska kronor i månaden väljer 50 procent ett levande träd. Samma val gör bara 13,3 procent av de islänningar som tjänar mindre än 250 000 kronor i månaden.

Levande gran är inte bara populärt bland höginkomsttagare. Män, personer i yrkesverksam ålder och personer bosatta i Reykjavíkområdet väljer också ofta ett levande träd. Kvinnor, pensionärer, låginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden har däremot plastgran i större utsträckning.

Här kan du läsa mer om islänningarnas val av julgran.