tisdag 16 december 2014

Heiða Kristín Helgadóttir lämnar politiken

Hon ledde kampanjen som gav Bästa partiet makten i Reykjavík och hon grundade Ljus framtid som tog sig in i alltinget och flera isländska kommuner. Men nu lämnar Heiða Kristín Helgadóttir politiken. Vid nyår kommer hon att sluta som styrelseordförande för Ljus framtid. Därmed försvinner en av Islands mest inflytelserika politiker.

När komikern Jón Gnarr grundade Bästa partiet med siktet inställt på kommunalvalet i Reykjavík våren 2010 var hans kunskaper om politik minst sagt bristfälliga. Genom gemensamma vänner presenterades han för statsvetaren Heiða Kristín Helgadóttir. Hon kunde bland annat förklara att han som borgmästare i Reykjavík varken skulle kunna bli kulturminister eller bestämma över public service-bolaget RÚV.

Heiða Kristín Helgadóttir blev Bästa partiets kampanjledare och vice ordförande. Jón Gnarr var visserligen den som fick uppmärksamheten, men Heiða Kristín Helgadóttir drog ett tungt lass när det gällde att skissa den valrörelse som så småningom gav partiet makten. Utan några ekonomiska resurser att tala om använde hon med stor framgång sociala medier för att nå ut med partiets budskap.

Hon föredrog dock att hålla sig i bakgrunden. Heiða Kristín Helgadóttir representerade Bästa partiet i flera nämnder, var en tid borgmästaren Jón Gnarrs assistent och basade över partiets ekonomi.

År 2012 grundade hon Ljus framtid tillsammans med Guðmundur Steingrímsson, som då lämnat Framstegspartiet. Hon basade över styrelsen och över ekonomin. Hon styrde också partiets kampanj inför alltingsvalet våren 2013.

På valnatten såg det länge ut som att Heiða Kristín Helgadóttir skulle ta plats i alltinget. Men när de sista rösterna räknats gick Ljus framtid med knapp marginal miste om det andra mandatet i valkretsen norra Reykjavík. Björt Ólafsdóttir blev därmed partiets enda representant från valkretsen. I mars i år hoppade dock Heiða Kristín Helgadóttir in som ersättare i alltinget.

Inför vårens kommunalval styrde Heiða Kristín Helgadóttir partiets etablering i kommuner utanför Reykjavík. Hon ställde inte själv upp på någon valsedel, men tog ändå plats i nämnder i Reykjavík för Ljus framtids räkning.

Trots att Heiða Kristín Helgadóttir främst befunnit sig i kulisserna råder det ingen tvekan om att hon varit en av de senaste årens mest inflytelserika isländska politiker. Hon har spelat en avgörande roll i partier som etablerat sig som nytänkande och fristående från den traditionella blockpolitiken. Hon har också bidragit till att humor och saklighet fått större plats i debatten. Hon har dessutom visat att det går att driva framgångsrika valrörelser med små ekonomiska resurser.

Heiða Kristín Helgadóttir meddelade sitt beslut på Facebook. Hon skriver att hon hoppas att kunna fortsätta påverka samhället i rätt riktning, men genom andra metoder. Hon utesluter dock inte att hon kan komma att återvända till politiken:
"De senaste fem åren har jag haft lyckan att glädja mig åt att ha en stor del i att grunda två stabila politiska partier, Bästa partiet och Ljus framtid, och därmed bidragit till att skapa förändringar som det varit hög tid för, och som jag innerligt hoppas kommer att ha positiv inverkan på längre sikt. Vid denna tidpunkt känns det rätt att släppa taget, släppa fram andra och försöka att ha inverkan på samhället på andra sätt. Jag har tagit beslutet om att lämna ordförandeskapet i Ljus framtid i början av det nya året och tillfälligt ta en paus från daglig inblandning i politiken.
Jag är nöjd och stolt över det som jag har uträttat, men är samtidigt medveten om att behovet av att öppna samhället och föra det närmare nutiden är oomtvistligt. Jag ser fram emot att ta mig an den uppgiften från en ny infallsvinkel under de kommande åren."
I ett uttalande tackar Ljus framtid Heiða Kristín Helgadóttir för hennes insatser ända sedan partiet grundades sommaren 2012:
"Saknaden efter Heiða blir stor och hon har enligt vår bedömning i Ljus framtid bidragit till positiva och tidsnödvändiga förändringar inom isländska politik, och inom Ljus framtid kommer vi att fortsätta på den vägen. Vi tackar Heiða för de två senaste årens äventyr och för ett fantastiskt samarbete. Samtidigt önskar vi henne en ljus framtid och välgång i vad hon än tar sig för."
Här kan du läsa mer om Ljus framtid och Heiða Kristín Helgadóttir.