torsdag 29 januari 2015

Byggstart för asatrons första huvudhov på tusen år

Illustration: Magnús Jensson
I vår börjar bygget av det isländska asatrosamfundets huvudhov vid Öskjuhlíð i Reykjavík. Det blir det första i sitt slag på nästan tusen år. Lokalerna kommer att anpassas för ljusinsläpp som återspeglar solbanan. Den första etappen omfattar 350 kvadratmeter och ska stå klar under 2016. Hovet kommer bland annat att användas för ceremonier som blot, dop, bröllop och begravningar.

År 2006 tilldelades asatrosamfundet en tomt vid Öskjuhlíð avsedd för bygget av ett hov. Ursprungligen hade samfundet siktet inställt på en tomt vid Elliðaárdalur, men dåvarande borgmästaren Ingibjörg Sólrun Gísladóttir föreslog i stället en mer centralt belägen plats. Syftet var att knyta hovet och asatron - som ses som en viktig del av kulturarvet - närmare forskarmiljöerna vid Háskólinn í Reykjavík och Háskóli Íslands.

Nu hamnar hovet ungefär vid en lund vid Hangaklettur och Hrafnabjörg mitt emellan Perlan och Háskólinn í Reykjavík. Den första etappen omfattar delvis nedgrävda lokaler på 350 kvadratmeter. Hovet kommer att ha plats för 250 personer.

När spaden sätts i marken i mars är det på många sätt en historisk händelse. Det är det första huvudhovet som byggs i världen sedan Uppsala år 1070. Flera mindre hov finns dock - i höstas invigdes exempelvis ett hov i Skagafjörður.

Den första delen av bygget ska stå klart senast hösten 2016. Det kommer att få en valvliknande form där solljuset släpps in på ett sådant sätt att solbanan återspeglas. Därigenom återspeglas även världsbilden med årstiderna som en ständig förnyare av sig själv. Här kommer också de symboliska talen 9 och 432 000 att få en viktig roll.

I lokalerna ska ceremonier som blot, dop, bröllop och begravningar att hållas. Lokalerna ska också användas för konserter och utställningar. Dessutom ska det beredas plats för utländska forskare som arbetar med asatron. I anslutning till entrén byggs ett litet informationscentrum främst avsett för nyfikna turister.

Tanken är dock att hovet ska växa till omkring 800 kvadratmeter. Det bygget väntas dock ta ytterligare tio år i anspråk. Asatrosamfundet står på egen hand för byggkostnaden som beräknas bli cirka 130 miljoner isländska kronor. Insamlingarna till bygget har pågått i många år. Arkitekt är Magnús Jensson.

Asatrosamfundet hade förra året 2 382 medlemmar, vilket gör det till den största icke-kristna församlingen på Island. Det är också en av de snabbast växande församlingarna. Två av tre medlemmar är män. Samfundet grundades 1972 och leds av Hilmar Örn Hilmarsson, som i höstas omvaldes som allsherjargode i ytterligare fem år. Han har varit samfundets ledare sedan 2003.

Dagens asatro föreskriver bland annat respekt för natur och miljö. Det är också en religion där individens ansvar för sina egna handlingar står i centrum. Hederlighet och ärlighet är två värderingar som ofta pekas ut som centrala.

Här kan du läsa mer om asatrosamfundet.