söndag 18 januari 2015

Isländsk arbetslöshet ökar för tredje månaden i rad

För tredje månaden i följd ökar arbetslösheten på Island. Under december var 3,4 procent utan jobb. Medan arbetslösheten var oförändrad i Reykjavíkområdet steg den i samtliga landsbygdsregioner utom en. Alltjämt står dock fler utan arbete i huvudstadsregionen. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med en fortsatt ökning av arbetslösheten även under januari.

I december var 3,4 procent av islänningarna utan jobb, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med november. Det är tredje månaden i följd som arbetslösheten stiger. Vinnumálastofnun räknar med en fortsatt ökning under januari till som mest 3,7 procent.

Under hela 2014 har arbetslösheten varit den lägsta sedan Islands drabbades av finanskraschen hösten 2008. I december 2013 var arbetslösheten exempelvis 4,2 procent jämfört med föregående års 3,4 procent.

Arbetslösheten steg under december i alla regioner utom Reykjavíkområdet och Austurland. På Suðurnes var arbetslösheten 5,4 procent (en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad), i Reykjavíkområdet 3,5 procent (oförändrat), Norðurland eystra 3,5 procent (+0,3), Suðurland 2,8 procent (+0,5), Austurland 2,6 procent (oförändrat), Västfjordarna 2,5 procent (+0,5), Norðurland vestra 2,2 procent (+0,1) och Vesturland 2,2 procent (+0,3).

Den genomsnittliga arbetslösheten på landsbygden var 3,3 procent.

Tre kommuner hade full sysselsättning under december: Árneshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland. I ytterligare sex kommuner var bara en enda person inskriven som arbetslös.

Fler män än kvinnor förlorade sina jobb under december. Fortfarande är dock fler kvinnor än män arbetslösa - 3,8 procent respektive 3,1 procent. I Västfjordarna, Norðurland vestra och Suðurland är dock de arbetslösa männen fler än kvinnorna.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.