måndag 23 februari 2015

Erosion har gjort Seltjarnarnes fyra fotbollsplaner mindre

Foto: Seltjarnarnesbær
Ett flygfoto visade 1954 att Seltjarnarnesbærs yta uppgick till 210,3 hektar. I dag mäter kommunens yta bara 206,9 hektar. Inom loppet av drygt 60 år har alltså ytan minskat med 3,4 hektar - vilket motsvarar fyra fotbollsplaner. Och hade kommunen inte agerat för att minska erosionen hade ännu mer mark gått förlorad. Det skriver Seltjarnarnesbær i ett pressmeddelande.

Seltjarnarnesbær är kommunen som utgör Reykjavíkområdets västspets. År 1954 tog Landmælingar Íslands ett flygfoto som visade att ytan uppgick till 210,3 hektar. Nu finns 206,9 hektar kvar. Men om kommunen inte hade försökt bromsa erosionen hade ytterligare 3,4 hektar gått förlorade.

En karta över kommunen visar var kommunen växt och minskat sedan 1954. Anmärkningsvärd är utvecklingen vid Grótta, Seltjarnarnes västligaste punkt. En gång i tiden var näset så högt och brett att Grótta satt ihop med fastlandet. Erosionen har förvandlat Grótta till en ö, men där det går att gå över vid gynnsamt tidvatten. Om inte näset förstärkts hade det i dag varit betydligt svårare att ta sig över.