torsdag 5 februari 2015

Miljögifter från Bárðarbungas utbrott orsakar surt regn

Satellitbild över utbrottet vid
Holuhraun i går.
Foto: Nasa/USGS
En ny riskbedömning för vulkanutbrottet vid Holuhraun presenteras i nästa vecka. En åtgärdsplan för ett utbrott i Bárðarbunga med konsekvenser som översvämningar och nedfall av vulkanaska är också på väg för östra Island. Med vårens snösmältning ökar också risken för försurning. Vinterns mätningar visar att 40 procent av regnvattnet bär spår av gifter från vulkanutbrottet.

Aktiviteten vid vulkanutbrottet vid Holuhraun är alltjämt stabil och omfattande. Sakta men säkert avtar dock intensiteten både i utbrottet och den jordskalvssvärm som föregick det. Ett jordskalv med en magnitud på 5 eller mer har inte inträffat sedan den 8 januari. I tisdags registrerades 87 skalv med en topp på 4,0 och i går bara 31 skalv med en topp på 3,8.

Utbrottet har dock potential att fortsätta länge till. Vulkanologen Haraldur Sigurðsson har förutspått att det kommer att upphöra den 8 mars i år. Experter vid Háskóli Íslands och Veðurstofa Íslands gick nyligen ut med en prognos som säger att utbrottet kommer att pågå i ytterligare fyra till femton månader.

Ett utbrott under glaciären vid Dyngjujökull eller i Bárðarbungas krater ingår alltjämt i forskarnas tänkbara scenarier för den fortsatta aktiviteten. En ny riskbedömning - som framför allt kommer att gälla det pågående utbrottet - väntas presenteras i nästa vecka. Frågan är då om myndigheterna väljer att slopa några av de avspärrningar som finns runt Holuhraun.

I mars kommer sedan en åtgärdsplan för östra Island i händelse av ett stort vulkanutbrott som orsakar översvämningar eller nedfall av vulkanaska. Vid ett boendemöte i Reyðarfjörður i veckan informerades lokalbefolkningen om både det pågående utbrottet och möjlig framtida vulkanisk aktivitet vid Bárðarbunga.

En av deltagarna var Andri Stefánsson, professor i geokemi vid Háskóli Íslands. Han sade enligt Austurfrétt att 40 procent av regnvattnet i dag bär spår av de gifter som produceras under utbrottet vid Holuhraun. Det handlar bland annat om svavelsyra, klor och fluor. 

Stora mängder av de giftiga ämnena samlas i snön. Vid vårens avsmältning kommer de att ta vägen genom vattendrag och ut i havet. Faran för exempelvis fiskdöd tros inte vara akut, men om miljögifter i hög koncentration når åar och sjöar finns en sådan risk.

Andri Stefánsson berättade enligt Austurfrétt att även det sura regnet kan påverka växtligheten negativt. Gifterna kan sedan ta sig högre upp i näringskedjan genom gräsätare som kor och får. Han sade också att det sura regnet redan fått nylagda tak av korrugerad plåt att börja rosta och att det också skadat lack på bilar.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.