tisdag 17 mars 2015

Alltinget i ordkrig om regeringens EU-utspel

Landsförräderi och obefintlig respekt för grundlagen. Så löd några av de anklagelser som utbyttes mellan regeringen och oppositionen i alltinget i går debatterade högerkoalitionens beslut om att Island inte längre ska betraktas som en EU-kandidat. Samtidigt fick ryktena om presidenten Ólafur Ragnar Grímssons inblandning i turerna nytt bränsle.

I fredags sågade oppositionen talmannen Einar K. Guðfinnsson för att han inte omedelbart sammankallade alltinget. Dagen innan hade utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson i ett brev meddelat EU att Island inte längre vill ha kandidatstatus och att det inte finns någon avsikt att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Einar K. Guðfinnsson fick dock beröm för att han i går förde upp EU-frågan på dagordningen.

Regeringen tog beslutet redan i tisdags, men valde att runda både alltinget och utrikesnämnden. Detta väckte skarp kritik från oppositionen. Den anser att det uttalande som klubbades av en majoritet i parlamentet sommaren 2009, där regeringen fick mandat att ansöka om EU-medlemskap, fortfarande gäller. Regeringen hävdar däremot att den inte är bunden till uttalandet.

Det var också Einar K. Guðfinnssons bedömning när han inledde debatten. Han sade i sitt inledningsanförande att det var avsevärd skillnad mellan det brev som regeringen skickat och det förslag som lades i alltinget för ett år sedan, där Gunnar Bragi Sveinsson ville dra tillbaka Islands ansökan om medlemskap.

Einar K. Guðfinnsson - som är självständighetspartist - sade vidare att regeringen inte var bunden av uttalandet från 2009. Visserligen gällde uttalandet alltjämt, men uttalanden återspeglade en politisk vilja som då fanns i alltinget. Om inte ministrar har för avsikt att följa uttalanden ska de meddela detta. Så hade också skett.

Från oppositionen haglade anklagelserna om bristande respekt för parlamentarismen. Socialdemokraten Helgi Hjörvar talade om ett angrepp på alltinget från regeringen och krävde att utrikesministern skulle dra tillbaka brevet. Ljus framtids Róbert Marshall beskrev situationen som en konstitutionell kris med en regering som inte begrep konstitutionen. Socialdemokraten Katrín Júlíusdóttir ansåg i stället att regeringen struntade i konstitutionen.

Árni Páll Árnason, ledare för Socialdemokraterna, hävdade att utrikesminister Gunnar Bragi Sveinssons formuleringar i brevet till EU närmade sig landsförräderi. Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir tyckte att regeringen vid tveksamheter kring ett uttalandes värde borde göra en tolkning som främjade demokratin i stället för en tolkning som främjade de egna intressena. Socialdemokraten Oddný G. Harðardóttir sade att regeringens agerande utmanade hela den parlamentariska principen.

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, menade att Einar K. Guðfinnsson levererade dagens nyhet. Han tolkade talmannens bedömning som att enbart alltinget kunde återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ansåg att regeringen hade agerat riktigt. Eftersom den inte strävar efter medlemskap ska Island inte heller ha kandidatstatus. Han hävdade att Gunnar Bragi Sveinssons brev var ett försök att lösa situationen på bästa sätt.

Finansminister Bjarni Benediktsson sade att det vore orealistiskt att en regering bestående av EU-motståndare skulle förhandla om medlemskap. Sådana förhandlingar vore dödsdömda. Vidare sade han att regeringen hade en klar majoritet i parlamentet på sin sida. Om oppositionen inte gillade den förda politiken hade den möjlighet att väcka en misstroendeförklaring.

Hälsominister Kristján Þór Júlí­us­son hävdade under debatten att de flesta alltingspolitikerna nog var överens om att uttalanden skulle följas. I det här fallet var det dock omöjligt eftersom det innebar en politik som regeringen inte kunde ställa sig bakom.

Miljöminister Sigrún Magnúsdóttir underströk att regeringen var enig om att på det här sättet definitivt stoppa förhandlingarna om EU-medlemskap.

Gunnar Bragi Sveinsson var inte på plats i alltinget i går. I en debattartikel i Morgunblaðið skrev han att regeringen inte alls försökt runda parlamentet. EU-frågan hade vid ett antal tillfällen diskuterats både i alltinget och i utrikesnämnden. Han dömde också ut det brev som de fyra oppositionsledarna skickat till EU, där det hävdades att regeringen saknade mandat för sitt agerande.

Árni Páll Árnason sågade i Morgunblaðið ministerns argumentation med att Gunnar Bragi Sveinsson enbart försökte rättfärdiga ett uppenbart lagbrott. Vidare ansåg han att det var oppositionens skyldighet att även utomlands uppmärksamma människor på att regeringen försökte utmanövrera alltinget eftersom den inte tordes att på nytt lägga fram ett förslag om att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap.

Sedan tidigare har den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet i ett uttalande ställt sig bakom oppositionen med krav på att den tidigare utlovade folkomröstningen ska hållas. I går kom ett liknande uttalande från den liberaldemokratiska gruppen.

I går eftermiddag samlades åter demonstranter utanför alltinget för att kräva regeringens avgång och en folkomröstning i EU-frågan. När den årliga festen för de folkvalda hölls på Hótel Saga i Reykjavík i fredags var det däremot glest bland gästerna. Hela oppositionen bojkottade tillställningen i protest mot Gunnar Bragi Sveinssons EU-utspel. Men även från Självständighetspartiet och Framstegspartiet var uppslutningen dålig. Den enda ministern som närvarade var Sigrún Magnúsdóttir.

President Ólafur Ragnar Grímsson var dock hedersgäst. Det har spekulerats i att han är en av arkitekterna bakom regeringens hantering av EU-frågan. Dessa rykten fick nytt bränsle sedan han på festen i ett halvtimmeslångt tal enligt Stundin bland annat anklagat oppositionen för att inte förstå konstitutionen.

Här kan du läsa mer om Island och EU.