måndag 16 mars 2015

Dagens citat

"Detta kan knappast vara enklare. Alltinget ansökte inte om medlemskap och det gjorde folket så sannerligen inte. Det var den förra regeringen som ansökte om medlemskap och avböjde särskilt att fråga om folkets åsikt. En knapp och tilltvingad majoritet i det förra tinget stöttade ansökan om medlemskap, men det gör inte det nuvarande tinget. Det är absurt att påstå att en arbetsbegäran från det förra tinget till den dåvarande regeringen binder alla framtidens ting och regeringar."

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i Eyjan om regeringens begäran till EU om att Island inte längre ska betraktas som ett kandidatland - läs mer här.