lördag 28 mars 2015

Majoritet nobbar alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker

55 procent av islänningarna säger nej till alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker. Men motståndet mot att tillåta dagligvaruhandeln att sälja starköl och lättvin minskar. Bland isländska män är opinionen delad i mitten - men bland kvinnor vill sex av tio behålla förbudet. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

I alltinget ligger just nu ett förslag om att livsmedelsbutiker ska få sälja alkohol. I praktiken skulle det alltså sannolikt innebära att försäljningen flyttades från systembutiker till dagligvaruhandeln. Men det är tveksamt om förslaget kan få majoritet i parlamentet.

Nu uppger 55 procent av islänningarna att de motsätter sig försäljning av starköl och lättvin i livsmedelsbutiker. Däremot vill 45 procent tillåta försäljning. Män är mer positiva till förslaget - där 50 procent säger ja och 50 procent nej - medan kvinnor är mer negativa. Där säger 61 procent nej och 39 procent ja.

Attityderna till förslaget skiljer sig även mellan andra grupper. Bland islänningar i åldern 18 till 49 år vill 56 procent tillåta försäljning. Bland dem som har fyllt 50 år är det däremot bara 32 procent som förespråkar en avreglering av alkoholmonopolet.

Hela 61 procent av Självständighetspartiets väljare vill slopa dagens förbud. Samma åsikt har 54 procent av Piratpartiets sympatisörer, 50 procent av Ljus framtids, 30 procent av Framstegspartiets och Socialdemokraternas och 25 procent av Gröna vänsterns. Varken regeringspartiernas eller oppositionens anhängare är alltså eniga i frågan.

Stödet för att tillåta försäljning av lättvin och starköl i dagligvaruhandeln har dock ökat. När samma fråga ställdes i höstas sade hela 67 procent nej till avreglering.

Här kan du läsa mer om attityder till alkoholförsäljning.