tisdag 3 mars 2015

Staten ersätter offer för övergrepp inom katolska kyrkan

I åratal utsattes elever på Landakotsskóli för sexuella, fysiska och psykiska övergrepp av skolans ledning. Men den katolska kyrkan, som driver skolan, ansåg sig bara i ett fall ha någon skyldighet att ersätta offren. Nu får ytterligare 29 tidigare elever möjlighet till ersättning. Ett tvärpolitiskt förslag vill ge inrikesminister Ólöf Nordal mandat att ersätta offren.

Mellan 1959 och 1984 präglades för många elever vardagen på Landakotsskóli i Reykjavík av våldtäkter, misshandel och förnedring. Trots att både offer och vittnen vid flera tillfällen trädde fram valde katolska kyrkan att inte utreda uppgifterna. I stället såg en rad av biskopar till så att alla vittnesmål förstördes eller försvann.

I centrum för övergreppen på Landakotsskóli stod ett par - pastorn Ágúst Georg som fungerade som rektor och läraren Margrét Müller. Bägge arbetade vid skolan i över 40 år. Tillsammans och var för sig utsatte de elever för ständiga sexuella övergrepp med sadistiska förtecken. Elever misshandlades och förnedrades närmast systematiskt.

I kölvattnet av en sanningskommission om sexuella övergrepp inom statskyrkan bestämde sig den katolska kyrkan för att genomföra en liknande utredning. Domen mot kyrkans ledning var hård. Vittnesmål om övergrepp viftades bort och anmälarna smutskastades. Flera olika biskopar valde att inte utreda anklagelserna.

Efter att rapporten offentliggjorts i november 2012 skrev biskop Pétur Bürcher att katolska kyrkan ska följa isländsk lag och anmäla alla misstänkta övergrepp till polisen. Det var dock ett tunt löfte. Ett knappt år senare hette det att präster inte fick anmäla misstänkta sexbrott inom kyrkan. I stället skulle misstankarna hanteras enbart inom kyrkan - ett förfarande som står i strid med isländsk lag.

I rapporten vittnade 30 tidigare elever om övergrepp på Landakotsskóli. Av dessa hade åtta blivit offer för sexuella övergrepp.

Katolska kyrkan ansåg sig dock inte ha någon skyldighet att ersätta offren. Bara i ett fall utbetalades ersättning på mellan 82 000 och 300 000 isländska kronor.

I en tvärpolitisk motion, undertecknad av företrädare för samtliga sex partier i alltinget, föreslås nu att inrikesminister Ólöf Nordal ska ges möjlighet att ersätta offren med statliga medel. Åtgärden motiveras bland annat med att Landakotsskóli visserligen drivs av katolska kyrkan, men att skolan står under statlig tillsyn.

Staten har tidigare ersatt elever som på ungdomsvårdsskolor och institutioner blivit offer för övergrepp med upp till 6 miljoner isländska kronor.

Ögmundur Jónasson, alltingsledamot för Gröna vänstern, är den förste undertecknaren av förslaget. Han anser dessutom - vilket inte ingår i motionen - att staten ska kunna ersätta offren för att sedan kräva igen pengarna från katolska kyrkan. Annars smiter kyrkan från en del av ansvaret eftersom det enligt Ögmundur Jónasson blivit norm att offer för övergrepp får viss ekonomisk kompensation.

Pétur Bürcher meddelade nyligen att han lämnar uppdraget som biskop. I ett brev skriver Pétur Bürcher att han drabbats av lunginflammation. Han behöver därför vistas på sydligare breddgrader där klimatet är varmare än på Island.

Här kan du läsa mer om sexövergrepp inom katolska kyrkan.