tisdag 24 mars 2015

Turister: För många besökare vid Geysir och Jökulsárlón

Fyra av tio besökare tycker att det är för många turister vid Geysir och Jökulsárlón. Missnöjet riktar sig framför allt mot stora gruppresor. Geysir är den turistattraktion där besökarna anser att det stora antalet gäster är mest störande. Det är också den plats där människans spår är synligast. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Ferðamálastofa.

I somras tillfrågades över 12 000 besökare om sina upplevelser av några av Islands främsta turistattraktioner. Där ingick åtta platser på västra och södra Island: Djúpalónssandur, Hraunfossar, Geysir, Hakið vid Þingvellir, Seltún vid Krýsuvík, Húsadalur vid Þórsmörk, Sólheimajökull och Jökulsárlón. Undersökningen utfördes på uppdrag av Ferðamálastofa.

Den genomsnittliga turisten är mycket nöjd med sina upplevelser av den isländska naturen. En klar majoritet ger tummen upp för bland annat service, information, renlighet och gångstigar. Det är också sällsynt att turister upplever att naturen påverkats negativt av det stora antalet besökare.

Men det finns platser som sticker ut - och där det är uppenbart att antalet turister börjar närma sig taket. Det gäller framför allt Geysir och Jökulsárlón. Där svarar fyra av tio att gruppresorna och turistbussarna är för många. Dessutom uppger en tredjedel att antalet besökare på dessa platser i allmänhet är för högt.

På de övriga platserna var det betydligt färre som ansåg att det blivit för trångt. Vid Þórsmörk och Þingvellir var det var femte turist som svarade att besökarna var för många. Vid Seltún, Sólheimajökull, Hraunfossar och Djúpalónssandur var det bara omkring var tionde.

Geysirområdet sticker ut på flera sätt. Här är det många som upplever att människan gjort ingrepp på naturen. Klagomålen på gångstigar var flest här och vid Þórsmörk. På plussidan får toaletterna vid Geysir undersökningens högsta betyg i kategorin.

Jökulsárlón är en annan plats som sticker ut. Många turister reagerade på att det var skräpigt och trångt vid glaciärlagunen. Dessutom uppgav flera att växtligheten skadats på grund av otillräckliga gångstigar.

Undersökningen är ett svar på den oro som finns på vissa håll inom turistnäringen. Somliga befarar att antalet besökare växer för snabbt. Under sommaren - då flest turister besöker Island - finns det därför en risk att naturupplevelserna, som för många utgör huvudskälet för resan, påverkas negativt.

Det finns enligt undersökningen inga utbredda tecken på att antalet besökare har nått smärtgränsen. Majoriteten av de åtta attraktioner som undersökts får överlag höga betyg av besökarna. Platser som Geysir och Jökulsárlón avviker dock från mönstret. Där kan det behövas åtgärder för att kunna hantera ökningen av utländska gäster.

Turister har fått besvara samma enkäter även under hösten och vintern. De svaren har ännu inte analyserats.