lördag 16 maj 2015

Arbetslösheten på Island sjunker på nytt

Efter tre månaders stiltje minskar arbetslösheten på Island på nytt. I april var 3,4 procent utan jobb, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars. Antalet arbetslösa blev färre i samtliga regioner utom Västfjordarna. Den största minskningen skedde på Suðurnes. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Vinterns arbetslöshet toppade alltså på 3,6 procent. För ett år sedan var arbetslösheten under samma period 4,5 procent. I april i år var det totalt 196 personer som fick jobb. Därmed sjönk arbetslösheten från 3,6 procent i mars till 3,4 procent.

Skälet till minskningen är att den annalkande sommaren är högsäsong både för turismen och fisket. I Reykjavík är svängningarna mellan olika årstider inte längre särskilt stora eftersom turismen i huvudstaden har utvecklats till en året runt-näring. På landsbygden är turismen betydligt större under sommarhalvåret samtidigt som säsongsarbetare anställs inom fisket och jordbruket.

Under april sjönk arbetslösheten i samtliga regioner utom en. Arbetslösheten var högst på Suðurnes, 4,9 procent (en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med mars). Därefter följde Västfjordarna med 3,7 procent (+0,2), Reykjavíkområdet med 3,5 procent (+0,2), Norðurland eystra med 3,5 procent (+0,2), Suðurland med 2,5 procent (-0,3), Vesturland med 2,4 procent (-0,1), Austurland med 2,3 procent (-0,3) och Norðurland vestra med 2,0 procent (-0,3).

Tre kommuner hade full sysselsättning under april: Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland. För fjärde månaden i följd är det dessa tre isländska kommuner som saknar arbetslöshet. I ytterligare sju kommuner fanns dock bara en enda person inskriven som arbetslös.

Förra året minskade arbetslösheten mellan april och maj med hela 0,5 procentenheter. Även i år förutspår Vinnumálastofnun en minskning på ned mot 3 procent. Om trenden håller i sig kommer därmed arbetslösheten på Island i sommar att för första gången sedan krisen att sjunka under 3 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.