lördag 16 maj 2015

Dagens bonuscitat

"På världsnivå anser jag att prisnivån här är för låg. Detta har inte pågått länge, men jag anser att konkurrensen har börjat att handla om priset, vilket minskar intäkter och vinster. Landet är unikt och turister borde betala ett högt pris för att komma hit på grund av landets särställning. För att ändra detta behövs det tas djärva beslut inom turistnäringen och statsförvaltningen. Detta måste planeras väl."

Ross Cloutier, turismforskare vid kanadensiska Thompson Rivers University, i RÚV om turismens utveckling på Island.