söndag 17 maj 2015

MP Banki går ihop med Straumur - om aktieägarna säger ja

MP Banki och Straumur går ihop. Syftet med affären är att skapa en starkare investeringsbank. Men för att samgåendet ska bli av måste myndigheterna godkänna affären. Vad den nya banken ska heta och var den får sitt huvudkontor är inte klart. Målet är enligt ett pressmeddelande att den ska börja göra affärer i höst.

Både MP Banki och Straumur lyckades överleva finanskraschen. Men det krävdes stora kapitaltillskott och omfattande förändringar av verksamheten. Medan Straumur har fungerat som en renodlad investeringsbank har MP Banki först på senare år inriktat sig närmast uteslutande på sådan verksamhet. Ett led i detta har varit att höja avgifterna kraftigt för privatkunder utan mycket pengar på banken eller stora lån.

Under en längre tid har samtal pågått mellan MP Banki och Straumur. Bägge bankerna har visserligen gjort positiva resultat, men bankernas storlek har i sig varit ett orosmoment.

Nu är ledningen för MP Banki och Straumur överens om ett samgående. Affären måste dock först godkännas av aktieägarna och av finansinspektionen Fjármálaeftirlitið och konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið.

Upplägget är att aktieägarna i MP Banki tilldelas 58,66 procent av aktierna i den nya banken medan aktieägarna i Straumur får 41,34 procent.

Målet med affären är att skapa en starkare investeringsbank. Förhoppningen är att affären ska vara klar till hösten. Vad den nya banken ska heta är inte känt.

MP Banki och Straumur har i dag varsitt kontor i Reykjavík. Det är heller inte känt vad som händer med kontoren och personalen efter samgåendet.

Hittills har 2015 varit ett år med stora förändringar på den isländska bankkartan. Utöver samgåendet mellan MP Banki och Straumur har Sparisjóður Vestmannaeyja tvingats ihop med Landsbanki, Sparisjóður Norðfjarðar har omvandlats till aktiebolag och Afl Sparisjóður är ute till försäljning.

Här kan du läsa mer om MP Banki.