torsdag 11 juni 2015

Dagens citat

"Det enorma omfånget av finanskraschen på Island medförde att kapitalkontrollerna behövde vara kvar längre än vad som hade räknats med. Vid sådana omständigheter finns det inte många prejudikat för hur kapitalkontrollerna avskaffas. Därför skulle det inte överraska mig om studenter i internationell ekonomi länge kommer att använda detta som ett läroboksexempel."

Lee Buchheit, jurist vid Cleary Gottlieb Steen and Hamilton i New York och rådgivare åt den isländska regeringen, i Morgunblaðið om planen för att avveckla kapitalkontrollerna - läs mer här.