tisdag 23 juni 2015

Två isländska sparbanker övertas av storbanker

Sparisjóður Norðurlands blir en del av Landsbanki och Arion banki slipper sälja Afl Sparisjóður. Därmed återstår bara fyra isländska sparbanker av ett nätverk som före finanskraschen täckte hela landet. Förklaringen till årets samgåenden är att flera sparbanker övervärderat sin utlåning och i själva verket inte haft tillräckligt eget kapital.

2015 ser ut att bli det mest händelserika året på den isländska finansmarknaden efter bankkraschen hösten 2008. Redan har Landsbanki tagit över Sparisjóður Vestmannaeyja, en av landets största sparbanker. Och konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið gav enligt ett pressmeddelande nyligen klartecken till ett samgående mellan MP banki och Straumur.

Före krisen fanns det ett rikstäckande nätverk av lokala och regionala sparbanker. Undan för undan har sparbankerna gått omkull eller haft så svag ekonomi att de tvingats gå ihop med någon av storbankerna Landsbanki eller Arion banki.

I dagsläget ser det ut som att bara fyra sparbanker kommer att finnas kvar: Sparisjóður Suður Þingeyinga, Sparisjóður Höfðhverfinga, Sparisjóður Austurlands och Sparisjóður Strandamanna. Samtliga har dock - såvitt är känt - god ekonomi och ser ut att kunna överleva på egen hand.

Landsbanki förhandlar nu med Sparisjóður Norðurlands om ett samgående. Sparbanken vände sig för några veckor sedan till Landsbanki sedan det visat sig att det egna kapitalet bara var 8,2 procent. Därmed uppfyllde inte Sparisjóður Norðurlands kraven från finansinspektionen Fjármálaeftirlitið.

Sparisjóður Norðurlands var i sin tur något av en jätte efter samgåenden med andra sparbanker. Banken har i dag kontor i Dalvík, Kópasker, Þórshöfn, Raufarhöfn, Bolungarvík, Suðureyri och Hrísey.

Planen är enligt ett pressmeddelande att Landsbanki ska ta över samtliga kontor. I själva verket lär dock ett antal nedläggningar bli konsekvensen av ett övertagande. Flera av Sparisjóður Norðurlands kontor är belägna i små fiskelägen där omsättningen är låg. Landsbanki har de senaste åren stängt en lång rad glesbygdskontor med motiveringen att de inte lönar sig.

Delägarna i Sparisjóður Norðurlands får som kompensation aktier i Landsbanki till ett sammanlagt värde av 594 miljoner isländska kronor. Den största av de 361 delägarna är staten. Affären måste först godkännas av Samkeppniseftirlitið och Fjármálaeftirlitið.

Arion banki kontrollerar i dag 99,3 procent av Afl Sparisjóður, Islands största sparbank med kontor i Siglufjörður och Sauðárkrókur. När det visade sig att sparbankens eget kapital inte uppfyllde regelverket blev Arion banki skyldig att sälja Afl Sparisjóður. Eftersom situationen fortfarande inte förbättrats utan det egna kapitalet i själva verket visat sig vara negativt får Arion banki rätt att ta över banken. Det uppger Samkeppniseftirlitið i ett pressmeddelande.

Myndighetens beslut kan komma att förhindra en dragkamp om Afl Sparisjóður. Utöver Arion bankis intresse för att ta över sparbanken har två olika grupperingar sagt sig vilja köpa banken.

Den ena gruppen har kopplats till Kaupfélag Skagfirðinga - det kooperativ med bas i Sauðárkrókur som är en maktfaktor inte bara regionalt utan även nationellt. Arbetet har enligt DV letts av Tryggvi Þór Herbertsson, tidigare alltingsledamot för Självständighetspartiet. Den andra gruppen var Sparifélagið under ledning av Ingólfur H. Ingólfsson. I bolaget fanns tjugotvå inhemska delägare och tre utländska investerare, skriver DV.

Afl Sparisjóður har alltid haft starka band till Kaupfélag Skagfirðinga och Framstegspartiet. Frågan är om affärsrelationerna på något sätt förändras efter ett samgående med Arion banki. Framstegspartiet har exempelvis enligt Stundin lån på minst 60 miljoner isländska kronor enbart för partihögkvarteret i Reykjavík. När det ursprungliga lånet tecknades 2007 fick Framstegspartiet hela summan räntefritt.

Här kan du läsa mer om förändringar inom de isländska sparbankerna.