onsdag 15 juli 2015

Energi räcker inte för aluminiumsmältverk i Hafursstaðir

Illustration: Ark
Kinesiska NFC och isländska Klappir Development är överens om ett aluminiumsmältverk i Hafursstaðir på nordvästra Island. Men energin räcker i dag inte ens till de storindustriprojekt som redan fått klartecken. Även om det i alltinget skulle finnas en majoritet för en massiv utbyggnad av vattenkraften kommer det att ta många år innan energin skulle räcka till.

Nyligen undertecknade kinesiska NFC en avsiktsförklaring med isländska Klappir Development om finansieringen av ett aluminiumsmältverk i Hafursstaðir, som ligger mellan Blönduós och Skagaströnd på nordvästra Island. Smältverket skulle få en kapacitet på 120 000 ton om året. Bygget tros kosta omkring 100 miljarder isländska kronor och skapa 240 arbetstillfällen.

På plats vid undertecknandet fanns statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Zhang Weidong, Kinas ambassadör på Island. Även kommunerna i regionen har ställt sig bakom projektet.

Förslaget omges dock av en mängd frågetecken. Aluminiumsmältverkets energibehov är 206 megawatt - och energi är just nu en bristvara. Sedan tidigare finns det långt gångna planer på kiselanläggningar i Helguvík och vid Grundartangi. Det sammanlagda behovet är 125 megawatt. Och den enda klubbade utbyggnaden av vattenkraften ger 82 megawatt.

Utbyggnad av vattenkraft avsedd för storindustrin var en stridsfråga i alltinget under hela våren. Det slutade med en kompromiss där Hvammsvirkjun i Þjórsá fick klartecken. Men den utbyggnaden täcker alltså inte ens behovet i Helguvík och vid Grundartangi.

Oppositionen anklagade under våren regeringen för att ha kuppat in en utökad utbyggnad av vattenkraften på dagordningen. Att bara bygga Hvammsvirkjun var ett förslag från den tidigare rödgröna regeringen. Jón Gunnarsson, självständighetspartist och ordförande i näringsnämnden, hävdade dock att alla utbyggnadsförslag hade förberetts på korrekt sätt.

Striden lär dock återupptas i höst. Jón Gunnarsson säger till Vísir att kompromissen med oppositionen var nödvändig för att kunna gå på sommarledighet. Men han räknar med att på nytt lägga fram förslagen om ytterligare fyra vattenkraftverk. Islands främsta möjligheter till tillväxt ligger enligt Jón Gunnarsson nämligen inom den energiintensiva industrin.

Jón Gunnarsson är en av de ivrigaste förespråkarna för en utbyggnad av vattenkraften. Inte ens han tror dock att något aluminiumsmältverk i Hafursstaðir kan bli verklighet inom de närmaste åren. Jón Gunnarsson säger till RÚV att det inte är realistiskt att det skulle kunna gå att ordna tillräckligt med energi inom en nära framtid.

Lokalpolitiker vill att energi från Blönduvirkjun, ett befintligt vattenkraftverk i älven Blanda, ska användas till Hafursstaðir. De hänvisar till en klausul i avtalet som föregick själva bygget som går ut på att energin från Blönduvirkjun skulle utnyttjas i regionen.

Men inte heller det räcker. Blönduvirkjuns kapacitet är 150 megawatt - och Hafursstaðir kräver alltså 206 megawatt.

Frågetecknet kring energitillgången är inte det enda som omgärdar Hafursstaðir. Klappir Development vill att smältverket ska kunna byggas ut till den dubbla kapaciteten, det vill säga 240 000 ton. Och det kan enligt experter som Kjarninn talat med vara nödvändigt. Sett till dagens aluminiumpriser finns det inte mycket som talar för att ett smältverk med en kapacitet på 120 000 ton skulle kunna bli lönsamt.

Ingvar Unnsteinn Skúlason, ägare av Klappir Development, säger till Stundin att han inte bara har de berörda kommunernas stöd utan att han även har regeringens stöd för projektet. Avsiktsförklaringen undertecknades också i statsministerns bostad där Sigmundur Davíð Gunnlaugsson närvarade.

Statsministerns parti, Framstegspartiet, har starka band till Kaupfélag Skagfirðinga. Kooperativet är inte bara en maktfaktor i regionen, utan har också stora intressen på riksnivå inom bland annat fiske och jordbruk. När det talades om en utbyggnad av vattenkraften i Skagafjörður - inom samma region som Hafursstaðir - köpte Kaupfélag Skagfirðinga enligt DV upp mark som skulle kunna bli aktuell.

På nätet finns det åtskilliga som ser kopplingar mellan partiet och kooperativet samt mellan regeringens vilja att bygga ut vattenkraften och Kaupfélag Skagfirðingas markköp. Om det ligger något i detta återstår att se.

Men klart är att något aluminiumsmältverk vid Hafursstaðir inte kommer att bli verklighet inom de närmaste åren - om inte statsministerns välsignelse utgör ett hittills okänt ess i rockärmen. Avsiktsförklaringen ökar dock trycket för en utbyggnad av vattenkraften. Kanske är det den egentliga avsikten.

Här kan du läsa mer om planerna för Hafursstaðir.