söndag 26 juli 2015

Jón Gunnarsson vill att Island börjar jaga knölval

Jón Gunnarsson håller inte alls med utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson om att Island borde fundera på att minska valfångsten. I stället anser han att jakten borde utökas till att även omfatta knölval. Samma förslag lanserade nyligen politikerns son, Gunnar Bergmann Jónsson, som basar över Hrefnuveiðimenn, som i dag enbart jagar vikval.

Nyligen överraskade Gunnar Bragi Sveinsson med ett uttalande om att Island borde överväga att minska valfångstens omfattning. Utrikesministern ansåg att jakten på val var skälet till att Island på sistone inte bjudits in till konferenser rörande havsfrågor. Därför stod jakten i strid med Islands intressen på andra områden.

Gunnar Bragi Sveinsson ville inte stoppa jakten. Hans förhoppning var att i stället minska den för att på så sätt nå en överenskommelse med Internationella valfångstkommissionen. Om ett sådant avtal fanns skulle trycket på Island från de röster som kräver en omfattande bojkott sannolikt försvagas.

Men Jón Gunnarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet och ordförande för parlamentets näringsnämnd, håller inte alls med Gunnar Bragi Sveinsson. Han säger till RÚV att han inte känner till några negativa konsekvenser av valfångsten. Jón Gunnarsson vill i stället se en utökad jakt på val - och föreslår att kvoter ska utfärdas även för knölval:
"Jag anser till och med att det vore riktigt att vi ökade valfångsten vid Island. Tillväxten i beståndet av knölval är enligt min mening och många andras ett bekymmer som betyder att det kan finnas omkring 20 000 djur och som har vuxit enormt de senaste åren."
Island har inte jagat knölval sedan 1954. För två år sedan föreslog dock Gunnar Bergmann Jónsson att jakten på knölval skulle återupptas. Han basar alltså inte bara över Hrefnuveiðimenn, utan är dessutom son till Jón Gunnarsson. Uppenbarligen har sonen, som skulle ha stora ekonomiska intressen i en jakt på knölval, samma åsikt som sin far i frågan, som skulle kunna driva en sådan politik i alltinget.

Gunnar Bergmann Jónsson säger i Sydney Morning Herald att försäljningen av kött från vikval har förändrats under de senaste åren. Tidigare såldes det mesta till privat konsumtion. I dag går det mesta till restauranger där turister vill smaka val:
"Four or five years ago we were selling more to the supermarket than to the restaurants, now that has changed. ... We have every year people campaigning against us in newspapers around the world. But people aren't saying they won't travel to Iceland because it's a whaling nation. That's just bullshit. You can see the numbers. I can't see any reason to stop whaling just because the travel industry is going so well."
Här kan du läsa mer om valfångstdebatten.