torsdag 30 juli 2015

PCC tillbakavisar kritik mot kiselanläggning vid BakkiBakki utanför Húsavík har av forskare utpekats som den sämsta tänkbara platsen för en kiselanläggning. Anledningen är att platsen ligger vid en aktiv förkastning där risken för kraftiga jordskalv är stor. Både företaget som står bakom projektet, tyska PCC, och kommunpolitikerna tillbakavisar farhågorna och anser att bygget kommer att vara säkert. Ovan kan du se företagets egen video om projektet - läs mer här.