torsdag 9 juli 2015

Piratpartiet störst - katastrofsiffror för Socialdemokraterna

Piratpartiet behåller positionen som Islands största parti. Samtidigt fortsätter Socialdemokraternas ras. Partiet har nu bara stöd av 9,3 procent av islänningarna - den lägsta siffran någonsin för Socialdemokraterna hos opinionsinstitutet MMR. Ljus framtid sjunker till 5,6 procent, vilket är den sämsta siffran på nästan tre år.

I de senaste mätningarna utförda av Gallup och MMR tog Piratpartiet ett litet steg tillbaka efter att ha noterats för rekordsiffror. Men det handlar inte om något ras. I stället tycks det som att stödet för Piratpartiet är på väg att etablera sig på strax över 30 procent.

I den mätning som MMR slutförde i början av juni fick Piratpartiet rekordhöga 34,5 procent. I en opublicerad mätning från den 24 juni sjönk väljarstödet till 32,4 procent. I MMR:s senaste väljarbarometer, slutförd den 30 juni, landar stödet på 33,2 procent.

Piratpartiet backar alltså med 1,3 procentenheter jämfört med mätningen från den 2 juni. Men med 32,4 procent av väljarkåren bakom sig är partiet med bred marginal ändå störst i landet.

Självständighetspartiet får 23,8 procent, en ökning med 2,6 procentenheter under den senaste månaden, Det andra regeringspartiet, Framstegspartiet, minskar med 0,7 procentenheter till 10,6 procent.

Gröna vänstern ökar 0,9 procentenheter till 12 procent. För de två övriga oppositionspartierna i alltinget är opinionsläget katastrofalt. Stödet för Socialdemokraterna och Ljus framtid befinner sig i fritt fall - trots att Piratpartiets uppåtgående trend är bruten.

Socialdemokraterna tappar hela 2,5 procentenheter och har nu bara stöd av 9,3 procent. Det är partiets genom tiderna sämsta opinionssiffra hos MMR.

Ljus framtid minskar 1,1 procentenheter till 5,6 procent. Om det hade varit val till alltinget i dag hade partiet alltså precis klarat sig över femprocentsspärren. Stödet för Ljus framtid är det lägsta under hela mandatperioden. Inte sedan hösten 2012, då partiet inte hade några mandat i parlamentet, har stödet varit mindre.

I dagsläget är inga andra partier i närheten av att nå upp till femprocentsspärren. Höger-gröna får 1,3 procent, en ökning med 1,1 procentenheter. Demokrativäktaren får 0,6 procent (+0,2), Gryning får 0,6 procent (+0,4), Regnbågen får 0,4 procent (+0,2), Hushållens parti får 0,4 procent (+0,1), Folkfronten får 0,3 procent (+0,1), Landsbygdspartiet får 0,3 procent (oförändrat) och Sturla Jónsson får 0,2 procent (+0,2).

Övriga partier får 1,5 procent, en tillbakagång med 0,2 procentenheter.

Av de tillfrågade var det 79 procent som svarade på frågan om vilket parti de hade röstat på om det hade varit val till alltinget i dag. Av de övriga avsåg 6,5 procent att rösta blankt, 6,3 procent ville inte svara, 5,6 procent hade inte bestämt sig och 2,6 procent tänkte inte rösta.

Nu uppger 30,4 procent av islänningarna att de står bakom regeringen, en uppgång med 1 procentenhet. Siffran är den näst lägsta hos MMR sedan koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet tog makten för drygt två år sedan.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.