fredag 31 juli 2015

Reykjavík öppnar matmarknad vid Hlemmur

Matmarknad i stället för busstation är kommunens planer för Hlemmur. Tanken är att saluhallen ska vara öppen sju dagar i veckan och inte bara sälja livsmedel. Det ska också gå att äta på marknaden. Tanken är att Hlemmur ska bli platsen som knyter ihop fyra olika centrumområden i Reykjavík. Huset blir ledigt när busstationen flyttas till BSÍ.

Området kring busstationen vid Hlemmur betraktades länge som nedgånget och bortglömt. Bilden var att platsen främst var ett tillhåll för alkoholister och narkomaner.

Men i takt med att Reykjavíks centrum utvidgar sig har attityden till Hlemmur börjat förändras. Både butikerna och hotellen i området har blivit fler. I takt med att fler rör sig vid Hlemmur har också den negativa stämpeln börjat suddas ut.

Nu tar kommunen över busstationen vid Hlemmur. Det nya navet för kollektivtrafiken i Reykjavíkområdet blir i stället resecentrumet BSÍ. Flytten innebär att färre busslinjer kommer att trafikera Hlemmur. Kvar blir sannolikt fyra eller fem linjer.

Exakt när linjerna dras om och navet flyttas till BSÍ är inte klart. Då kommer preliminärt sexton busslinjer att passera BSÍ. Till dess kommer bussbolaget Strætó att hyra en liten del av lokalerna vid Hlemmur för chaufförerna.

Kommunens arbete med att förvandla Hlemmur har redan börjat. Den som var intresserad av att driva matmarknaden hade enligt en annons till och med den 6 juli på sig att lämna in sina förslag. Inom kort väntas kommunen välja en samarbetspartner för att förverkliga saluhallen.

Kraven från kommunen är alltså att den gamla busstationen ska bli en matmarknad som erbjuder bland annat kött, fisk, grönsaker, frukt, blommor och kaffe. Saluhallen ska vara öppen sju dagar i veckan. Det ska vara möjligt att äta på plats. Den som driver marknaden måste också se till så att det finns allmänna toaletter i byggnaden.

Kommunen bjöd våren 2013 in medborgare till att komma med förslag på Hlemmurs framtid. Där var just matmarknad och serveringar några av förslagen. Ett annat förslag var att bygga om fastighetens glasväggar till akvarier. Där skulle olika fiskarter som finns i isländska vatten kunna visas upp. Om den idén blir verklighet återstår att se.

I framtiden räknar kommunen med att Hlemmur utvecklas till ett av de mest levande och populära områdena i centrala Reykjavík. Hlemmur förväntas då knyta ihop fyra delar av centrum: Laugavegur och Hverfisgata, Rauðarárstígur och Klambratún, Höfðatorg och Borgartún och Skipholt och Holtið.

Här kan du läsa mer om Hlemmur och BSÍ.