tisdag 28 juli 2015

Tre dagars jakt på lunnefågel på Västmannaöarna

Ännu ett år går politikerna på Västmannaöarna emot forskarnas rekommendationer. I år tillåts jakt på lunnefågel under tre dagar. Lunnefågeln är akut hotad på södra och västra Island och riskerar att ha försvunnit helt inom tjugo år. Årets kartläggning av återväxten visar inte på någon förbättring. På norra Island är däremot återväxten betydligt bättre.

Lunnefågeln är den vanligaste på Island. Beståndet uppgår på sensommaren till omkring tio miljoner djur. Men antalet minskar dramatiskt - och redan inom tio till tjugo år kan lunnefågeln vara borta från södra och västra Island.

De senaste tolv åren har återväxten i söder pendlat mellan dålig och i det närmaste obefintlig. Förklaringen är sannolikt att Atlanten blir allt varmare. I takt med uppvärmningen av havet flyttar de tobisfiskar som utgör lunnefågelns huvudföda allt längre norrut. Men lunnefågeln flyttar inte med utan återvänder varje år till samma håla.

På Västmannaöarna finns fortfarande världens största koloni av lunnefågel. Länge var en omfattande jakt en tradition, men under 2011 och 2012 tilläts ingen jakt alls. Därefter har bara korta jakter tillåtits.

I år blir jakten tre dagar mellan den 7 och 9 augusti. Beslutet klubbades av Självständighetspartiets fem ledamöter i kommunfullmäktige. Ölistans två representanter röstade emot förslaget. I deras reservation skriver de att forskarnas rekommendation om att inte tillåta någon jakt alls borde följas:
"Erpur Snær Hansen, ornitolog vid Náttúrustofa Suðurlands, pekar på att lunnefågelbeståndet är sårbart och att lunnefågeln oavbrutet har minskat runt landet. Deras professionella råd är mycket tydligt om att det inte är förnuftigt att jaga lunnefågel nu."
Om beslutet får samma efterverkningar som de två senaste åren innebär det att mycket få fåglar kommer att jagas. I stället kommer dagarna att användas för att visa unga hur jakten går till, men de fåglar som fångas kommer i stor utsträckning att släppas.

Náttúrustofa Suðurlands genomför varje sommar en omfattande kartläggning av lunnefågelbeståndet. De senaste åren har alltså ytterst få ungar överlevt på grund av brist på föda på södra och västra Island. Många fåglar häckar inte eller överger äggen tidigt eftersom maten inte räcker till.

Årets återväxt är i norr och söder preliminärt lika svag som tidigare. Det uppger Náttúrustofa Suðurlands i ett pressmeddelande. Allra sämst är den sannolikt på Hemön. I norr är situationen däremot betydligt bättre. Där har de stigande havstemperaturerna ännu inte haft samma inverkan på lunnefågelns föda.

Náttúrustofa Suðurlands har argumenterat även för ett stopp eller en rejäl minskning av jakten i norr eftersom läget i söder är närmast katastrofalt. Hittills har dock jakten i norr skett som vanligt.

Här kan du läsa mer om hotet mot lunnefågeln.