torsdag 30 juli 2015

Unga islänningar vill helst flytta utomlands

Utlandet lockar isländska tiondeklassare mer än Reykjavíkområdet. Varannan islänning hoppas på ett liv utomlands. Intresset för att bo i huvudstaden minskar både i Reykjavík och på landsbygden. Men Akureyri har en särställning bland ungdomar som redan bor i staden. Det visar en undersökning utförd vid Háskólinn á Akureyri. Det är Akureyri Vikublað som rapporterar om resultaten.

Både landsbygden och Reykjavíkområdet minskar i popularitet. I stället är det utlandet som i allt högre grad lockar isländska tiondeklassare. Det är den starkaste trenden i den undersökning som genomförs vart fjärde år vid Háskólinn á Akureyri. Studien är en del av en europeisk skolundersökning.

När undersökningen gjordes första gången 2003 låg Reykjavíkområdet i topp. Då var det 38 procent av tiondeklassarna - alltså 15- och 16-åringar - som siktade på att bo i den isländska huvudstaden. Tvåa var utlandet med 32 procent och trea övriga Island med 30 procent.

Intresset för att flytta utomlands har ökat dramatiskt efter finanskraschen. Nu är det 50 procent av tiondeklassarna som vill emigrera. Andelen som föredrar en framtid i Reykjavíkområdet har backat till 27 procent och andelen som tänker sig ett liv i någon annan del av landet sjunker till 24 procent.

Det är alltså Reykjavíkområdet som förlorar mer dragningskraft än resten av landet. Och det är ungdomar över hela landet som i allt större utsträckning avser att välja bort en framtid i huvudstaden. I dag uppger 53 procent av tiondeklassarna i huvudstadsregionen att de vill söka sig utomlands medan 36 procent vill bli kvar i Reykjavík med omnejd. När samma fråga ställdes 2003 var det i stället 53 procent som ville stanna och 36 procent som ville till utlandet.

För tolv år sedan var det 18 procent av tiondeklassarna på landsbygden som längtade efter ett liv i Reykjavík. Nu har andelen krympt till 15 procent. Under samma period har intresset för utlandet gått från 27 till 46 procent. Samtidigt har andelen som vill bo kvar på den isländska landsbygden sjunkit från 55 till 39 procent.

Bland ungdomar som bor i Reykjavíkområdet är intresset för övriga Island ljummet. År 2003 var det 11 procent av tiondeklassarna i huvudstadsregionen som såg fram emot ett liv på den isländska landsbygden. I år har siffran minskat till 10 procent.

Samma trend gäller även ungdomar bosatta i Akureyri. Intresset för att bo utomlands har de senaste tolv åren ökat från 31 procent till 54 procent. Anmärkningsvärt är dock att intresset för Reykjavíkområdet är betydligt lägre hos tiondeklassarna i Akureyri än i övriga landet. Bara 5 procent drömmer om huvudstaden som en framtida bostadsort - en siffra som var 11 procent år 2003.

Akureyri tycks därmed ha något av en särställning hos dem som redan bor i staden. I resten av landet utanför Reykjavík har huvudstadsregionen alltjämt stor dragningskraft. Undersökningen svarar inte på varför så många kan tänka sig att stanna i Akureyri - men sannolika skäl kan vara att tillgången till utbildning, uteliv och bostäder anses vara likvärdig eller bättre än i Reykjavík med omnejd.

Ungdomarna i Akureyri fick också svara på var de tror att de kommer att bosätta sig - till skillnad från vilka platser de drömmer om. Då räknar 40 procent med att de faktiskt emigrerar medan 42 procent tror att det mest sannolika är en framtid i en annan isländsk tätort. Här förutspår 11 procent att de trots allt hamnar i Reykjavíkområdet medan 4 procent svarar landsbygden och lika många säger ett fiskeläge.

Här kan du läsa mer om resultaten från 2011 års undersökning.