torsdag 23 juli 2015

Utrikesminister: Island bör överväga minskad valfångst

Island bör överväga att minska omfattningen av valfångsten. Det säger utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson i en intervju i Skessuhorn. Skälet är att Island till följd av jakten stängs ute från konferenser som gäller havsfrågor. Dessutom arbetar miljöorganisationer för att Island ska drabbas av hårdare sanktioner. Inom regeringspartierna går åsikterna om valfångsten isär.

Hittills i år har 38 sillvalar och 20 vikvalar fångats av en kvot på totalt 154 sillvalar och 229 vikvalar. Medan vikvalen främst går till inhemsk produktion går sillvalen till stor del på export till Japan. Eftersom den japanska jakten minskat i omfattning har dörren till en av få exportmarknader för sillval öppnats på nytt.

Att exportera sillval blir dock allt svårare. Den 4 juni i år lämnade fartyget Winter Bay hamnen i Hafnarfjörður med 1 800 ton sillval ombord. Destinationen var Japan.

Först sades det att Winter Bay skulle segla längs Afrikas kust, runda sydspetsen och därefter sätta kurs mot Japan. I stället seglade Winter Bay till Tromsö. Där ligger fartyget enligt Marine Traffic fortfarande och väntar på klartecken för att få ta den nordliga rutten till Japan.

Transporten har arrangerats av Hvalur, det enda bolag som jagar sillval på Island. Företaget har tvingats att börja ordna exporten på egen hand eftersom inga rederier vill befatta sig med kött från sillval. Eftersom det i de flesta av världens länder inte är lagligt att föra in sillval är det också svårt att hitta rutter för fartygen.

Vad som nu händer i Tromsö är oklart. Bland annat har skådespelaren Pamela Anderson genom organisationen Sea Shepherd skrivit ett brev till Rysslands president Vladimir Putin där hon uppmanar honom att inte låta Winter Bay segla genom ryskt vatten. Fartyget är hemmahörande i Saint Christopher och Nevis. En namninsamling som uppmanar öriket att flagga av fartyget - något som skulle göra att det skulle tvingas att lämna Tromsö - har samlat över en miljon underskrifter.

Valfångsten var en knäckfråga när Island förhandlade om EU-medlemskap. Uppmärksamheten riktades mot sillvalen eftersom den är klassad som utrotningshotad. Det ryktades att EU skulle ha varit redo att tillåta fortsatt småskalig jakt på vikval - som det dessutom finns en inhemsk tradition att konsumera - mot ett totalstopp för jakt på sillval.

Kristján Loftsson äger Hvalur. Bolaget är tyngt av förluster, men som storägare i fiskejätten HB Grandi kan han låta en del av vinsterna från fisket täcka förlusterna från valfångsten. En fortsatt jakt på val var så länge som EU-frågan stod på dagordningen en nagel i ögat på unionen. Många betraktade som en privat kampanj mot medlemskap.

Kristján Loftsson säger till Vísir att han inte upplevt några konsekvenser av valfångsten. Han hävdar att det bara är fåtaliga miljöorganisationer som protesterar - och att de gör det för att de inte förstår jakten men måste glädja sina finansiärer:
"Jag kan inte se att detta någonstans skulle ha skadat oss direkt. Du kommer alltid att få se incidenter och naturvårdssinnade. Vad är detta för människor? Har du studerat det? Jag har studerat det mycket noga. Detta är bara grupper som drivs av några få parter och som hålls igång av journalister och medier."
Nu tycks det dock som att utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson tagit intryck av det internationella motståndet - i synnerhet från USA. Han säger i Skessuhorn att Island vid flera tillfällen stängts ute från konferenser där havsfrågor varit på dagordningen. Skälet har varit valfångsten. Därför anser han att Island bör överväga att minska jaktens omfattning:
"Vi ska inte mer än någon annan ge bort rätten att utnyttja denna naturtillgång. Men det är en fråga som bör tas i övervägande hos oss om vi inte ska gå Internationella valfångstkommissionen till mötes genom att varje år fånga färre valar än vi gör nu."
Regeringens hållning är att valskådning och valfångst är två näringsgrenar som kan existera sida vid sida. Dispyterna mellan företrädare för turistnäringen och fångstmännen är dock många. Elín Hirst, alltingsledamot för Självständighetspartiet, tar på Facebook ställning för valskådning:
"Enormt viktig näringsgren för de isländska nationalräkenskaperna. Mycket viktigare än valfångst som hämmar oss. Därför är det nödvändigt att ta detta i beaktning."
Partikamraten Jón Gunnarsson, ordförande för alltingets näringsnämnd, håller inte med Elín Hirst. Han skriver i en kommentar att påståendena om att valfångsten skulle förstöra för Island saknar grund. Jón Gunnarsson hävdar att både valfångst och valskådning är näringsgrenar som just nu blomstrar:
"En majoritet av restaurangerna har valkött på menyn och i allmänhet tillhör detta de populäraste rätterna. Det är viktigt att hålla ordning på fakta i alla debatter."
Sigríður Ásthildur Andersen, som även hon representerar Självständighetspartiet i alltinget, tar också strid med Elín Hirst. Hon skriver i ett inlägg på Facebook att Island inte kan backa för påtryckningar som enligt henne sker på felaktig grund:
"Var ska det egentligen sluta om vi fråntar människor inom vissa näringsgrenar själva näringsfriheten med argument om att andra näringsgrenar möjligtvis ger mer till nationalräkenskaperna eller på grund av att några utlänningar har vanföreställningar om näringsgrenen? Näringsfrihet är inget som människor räknar ut i Excel utan en mänsklig rättighet."
Här kan du läsa mer om årets valfångst.