onsdag 12 augusti 2015

Åtta av tio islänningar är positiva till turister

Åtta av tio islänningar är positivt inställda till turister. Bara var trettonde ogillar besökare från utlandet. Reykjavíkborna uppskattar turister i större utsträckning än personer bosatta på landsbygden. Fler yngre än äldre islänningar har en negativ attityd till turister. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

När alltinget och kommunpolitiken tar sommarlov brukar de isländska medierna i stället fyllas av rapportering om den ökande turismen till landet. Förra sommaren handlade debatten mycket om inträdesavgifter till populära turistattraktioner och nya besöksrekord.

I år har den främst handlat om belastningen på naturen, stora turistbussar på Reykjavíks trånga gator, gäster som campar på olämpliga ställen och besökare som uträttar sina behov på andra platser än toaletter. Men också om ännu en sommar med nya rekord för antalet besökare till landet.

Trots en bitvis hätsk debatt är en klar majoritet av islänningarna positivt inställda till turister. Hela 80 procent uppger att de är ganska eller mycket positiva till utländska besökare. Bara 7,6 procent svarar att de är negativt inställda medan 12,5 procent har varken en positiv eller en negativ attityd till gästerna.

Värt att notera är att 33,1 procent uppger att de är mycket positiva till turister. Starkt negativa är bara 1,3 procent.

Attityderna skiljer sig kraftigt mellan olika samhällsgrupper. Män, höginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet gillar utländska gäster i större utsträckning än andra. Kvinnor, låginkomsttagare, personer bosatta på landsbygden och islänningar i åldern 18 till 29 år är de som oftast ogillar turister.

Bland islänningar som har en månadslön på minst 1 miljon isländska kronor gör 89,3 procent tummen upp för turister. Hos dem som tjänar mindre än 250 000 kronor i månaden är motsvarande siffra bara 62,3 procent. I den lägsta inkomstgruppen är det dessutom hela 17,5 procent som säger sig ogilla turister.

Framstegspartiets väljare är de som är minst förtjusta i turister. Bland partiets sympatisörer är det 70,7 procent som uppskattar utländska besökare. Det är betydligt lägre än hos övriga partier i alltinget. Mest positiva är Ljus framtids anhängare där hela 89,6 procent ser positivt på gästerna.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.