söndag 9 augusti 2015

Dagens bonuscitat

"På Island valdes den svenska vägen och detsamma gäller i några länder omkring oss. Den vägen är inte utan brister, men förutsättningarna är tydliga - att förbjuda sexköp men inte att straffa dem som tvingas att utöva prostitution. Prostitution är ingen näringsgren och ska inte få utvecklas till en sådan. Jag anser att det är sorgligt att tänka på att samtidigt som vi uppmanar män över hela världen att bidra med något till #heforshe och förebygga våld mot kvinnor och säkra jämställdhet mellan könen så skulle en av de största och mest kända sammanslutningarna för mänskliga rättigheter i världen lägga fram dessa förslag."

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson skriver på Facebook om debatten inom Amnesty International om att driva linjen om att prostitution ska vara lagligt.