lördag 1 augusti 2015

Dagens citat

"Jag är väldigt liberal när det gäller att alla får använda toaletten, oavsett om de handlar av mig eller inte. Jag är helt emot att ta ut en särskild avgift för toalettbesök när det säljs tjänster. Jag vill inte kännas vid det. Jag vet att det är mycket folk som använder toaletten och inte köper något, men de handlar hos någon annan i kommunen och därmed kommer det alla till godo."

Elías Guðmundsson, som driver Icelandair Hótel Vík och vägstoppet Víkurskáli i Vík í Mýrdal, i Morgunblaðið om debatten om att ta betalt för turisters toalettbesök.