fredag 14 augusti 2015

Dagens citat

"Men det som är helt klart utifrån opinionssiffrorna är att det som har störst betydelse och återspeglas i stödet för alla partier är bristande tålamod med politiken, och jag har teorin att den stora påverkansfaktorn i detta har varit regeringspartiernas löften om en folkomröstning om medlemskap i EU, som har svikits två gånger - först genom försöket att dra tillbaka ansökan i februari 2014 och så på nytt genom brevet i februari 2015. Vid bägge tillfällena uppstår enorma opinionssvängningar och vid bägge tillfällena är det en stor ökning av stödet för de partier som människor anser står för någonting nytt, först Ljus framtid och vid senare tillfället Piratpartiet. Jag tror helt enkelt att människors besvikelse återspeglas i dessa svängningar."

Árni Páll Árnason, ordförande för Socialdemokraterna, säger i Viðskiptablaðið att både Socialdemokraternas och andra partiers ras i opinionsmätningarna beror på regeringens beslut att svika vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan - läs mer här.