måndag 24 augusti 2015

Döv nekas skolböcker när statens förlag inte har råd

I dag börjar Andri Fannar Ágústsson i sjätte klass på Holtaskóli i Reykjanesbær. Men han kommer inte att få några skolböcker. Den tioårige pojken är nämligen döv sedan födseln och talar enbart isländskt teckenspråk. Men myndigheterna anser sig inte ha pengar till att ta fram några läromedel. Och familjen har inte fått rätt i domstol.

För fyra år sedan röstade alltinget för första gången igenom en språklag. Där fick isländska formellt status som officiellt språk på Island. Samtidigt klubbades att isländskt teckenspråk skulle jämställas med isländska. Lagen gav talarna rätt att använda språket vid myndighetskontakter och staten uppgiften att vårda och utveckla språket.

Det har dock visat sig att lagen i praktiken inte förändrat teckenspråkets situation. Länge nobbade myndigheterna exempelvis teckenspråkstalare möjligheten till tolk eftersom anslagen inte räckte till, och regeringen ville inte skjuta till mer pengar. Först sedan en teckenspråkstalare tagit saken till domstol och vunnit gick regeringen med på att höja anslagen.

Då sade rätten att det var en lagstadgad rättighet att kunna använda teckenspråk. Men för Andri Fannar Ágústsson tycks inte det hjälpa. Familjen har nu förlorat i såväl Héraðsdómur Reykjavíkur som Hæstiréttur Íslands. Eftersom nederlagen grundar sig på formaliteter har de dock inte gett upp kampen.

Redan i slutet av förra året vände sig familjen till Námsgagnastofnun, det statligt ägda förlag som tar fram läromedel. De hade då fått veta att de böcker som Andri Fannar Ágústsson skulle använda i sjätte klass inte fanns på teckenspråk. Námsgagnastofnun ansåg sig inte kunna ta fram läroböckerna på teckenspråk. För det fanns det inga pengar.

I skolan har Andri Fannar Ágústsson hjälp av en tolk. Men när terminen nu börjar på Holtaskóli i Reykjanesbær får han alltså klara sig utan läroböcker. Till skillnad från övriga elever kommer han inte att ha några läromedel som han kan ta med sig hem och läsa. I stället får han förlita sig på vad som sägs under lektionerna.

Björg Hafsteinsdóttir är Andri Fannar Ágústssons mamma. Hon säger till Vísir att det handlar om diskriminering när hennes son och andra döva barn inte får undervisning på samma villkor som hörande. Därmed får han inte samma möjligheter som andra barn:
"Människor förstår inte varför han inte bara kan läsa böckerna precis som andra. Det är inte så. Teckenspråket är hans modersmål och han talar inte isländska. Han kämpar med att lära sig det, men teckenspråk är hans förstaspråk och vi anser att han har rätt till läromedel på sitt modersmål. ... Läraren läser aldrig upp allt i alla läromedel i skolan. Han har därför precis som andra rätt att kunna läsa sina läromedel hemma. Gå igenom dem precis som andra barn."
Námsgagnastofnun anser sig inte ha någon skyldighet att översätta läroböcker till teckenspråk. När familjen stämde kommunen Reykjanesbær och staten var det för att få ett tvingande beslut. Både kommunen och staten tog dock strid med familjen. De hänvisade till formaliteter som också fällde familjen.

Dels hävdade kommunen och staten att domstolen skulle överskrida sina befogenheter om den skulle bestämma vilka läromedel som skulle tas fram, dels hävdade de att Námsgagnastofnuns avslag inte var ett myndighetsbeslut och att det därför inte kunde prövas i domstol.

Familjens jurist Ástráður Haraldsson säger till Vísir att det är svårt att formulera en stämningsansökan som gör att saken kan behandlas i domstol. Tillsammans med familjen tänker han dock göra ett nytt försök. Han håller inte alls med om skälen till att de hittills förlorat mot staten och kommunen:
"Fallet avvisades på grundval av att det skulle ha varit något slags plan från oss att domstolar skulle ta beslut om vilket material som skulle ges ut. Faktum är att Námsgagnastofnun har bestämt vad som ska ges ut, hans skola har bestämt vad som ska undervisas och vi vill bara att det finns tillgängligt på Andri Fannars modersmål. ... Enligt isländsk lag, både grundlagens likställighetsprincip och lagen om det isländska språkets och isländska teckenspråkets status, så ska läromedlen vara tillgängliga för personer som har teckenspråk som modersmål."
Här kan du läsa domen i sin helhet och här kan du läsa mer om tolkstriden.