onsdag 12 augusti 2015

Fiskar överlever försurningen från utbrottet vid Holuhraun

Foto: Jarðvísindastofnun/
Nasa/USGS
Försurningen från Holuhraun har inte haft någon synlig inverkan på fiskar och andra vattenlevande djur. Men fortfarande finns det farhågor om att sur nederbörd från Bárðarbungas senaste utbrott kan komma att påverka växtligheten. En vinter med ständigt tvära kast mellan köld och milda temperaturer tros vara förklaringen till att livet i vattendrag inte påverkats.

Det har snart gått sex månader sedan Bárðarbungas halvårslånga utbrott vid Holuhraun upphörde. Lavafältet som bildades är på de flesta ställena mellan 15 och 20 meter tjockt. Lavan svalnar snabbt, men det kommer enligt Morgunblaðið att ta 10 till 15 år innan temperaturen i lavans kärna sjunkit till 100 grader.

Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands publicerade i dagarna en ny satellitbild över Holuhraun. Där framgår det att temperaturen på lavans ytskikt ligger mellan 20 och 40 grader.

Medan utbrottet rasade var risken för försurning en ständig källa till oro. Stora utsläpp av svavel tros ligga bakom vårens omfattande fårdöd. De höga halterna misstänks ha satt djurens matsmältning ur spel. Trots att fåren ätit normalt har de inte fått behålla någon näring, och därför dött utmärglade. Närmare 5 000 dödsfall bland får kopplas till vulkanutbrottet.

Däremot tycks försurning i vattendrag inte bli något problem för fiskar och andra arter. Om halterna av exempelvis aluminium hade varit dödliga för fiskar hade effekterna redan märkts. Det säger Sigurður Reynir Gíslason, geokemist vid Háskóli Íslands, till Vísir efter att ha studerat ämnessammansättningen i bland annat glaciärälven Jökulsá á Fjöllum:
"Det ruskväder som vi hade var en stor lyckträff för oss. Det var frost och tö om vartannat. Då spolades utsläppen bort efter hand och den pumpades ut i vattendragen. ... Det som vi ser nu är att detta tycks ha gått bra. Nu skulle vi veta om detta hade gått illa eftersom yngel och fiskar hade flutit upp till ytan döda."
Än är det dock för tidigt för att utesluta fler negativa konsekvenser. Utsläppen av miljöfarliga ämnen kan enligt Sigurður Reynir Gíslason fortfarande påverka växtligheten, vilket i sin tur riskerar att påverka djurlivet:
"Det är dock inte klart vilken inverkan detta får på växtligheten. Det återstår att se. Så får vi se hur fodret i sommar blir från de slåttervallar där utsläppen var avsevärda."
Sigurður Reynir Gíslason påminner om att aluminium och försurat regn tidigare har orsakat omfattande fiskdöd i Skandinavien. Det suraste regnet under utbrottet vid Holuhraun föll i Höfn och hade ett ph-värde på 3,2. Sigurður Reynir Gíslason beskriver regnet för Vísir som "ättikssurt":
"Vi har undersökt snö både medan utbrottet pågick och uppe på vulkanen. Det föll ättikssur snö där. Det är metallsalter som kommer upp med gasen. De är vattenlösliga. Det är metallsalter som aluminium. Aluminium i en vattenlösning kan bli ett mycket farligt gift och kan till exempel döda fiskar i åar och vattendrag."
Här kan du läsa mer om fårdöden efter utbrottet vid Holuhraun.