torsdag 13 augusti 2015

Gifte sig på Island - men lagen tillåter ingen skilsmässa

Bröllopet mellan en rysk och en lettisk man har förvandlats till en hopplös situation. I hemländerna erkänns inte äktenskapet. Och på Island har de inte rätt till någon skilsmässa - trots att de gifte sig i landet. Unnur Brá Konráðsdóttir, ordförande för alltingets allmänna nämnd, utlovar en översyn av lagen som omöjliggör skilsmässor för utlänningar.

Sommaren 2010 röstade alltinget igenom en könsneutral äktenskapsbalk. Därmed öppnades äktenskapet för par som inte bestod av en man och en kvinna.

Sedan dess har Island blivit en populär destination för homosexuella som vill gifta sig. Att Island dessutom har rykte om sig som en hbtq-vänlig destination har bidragit till det ökade intresset.

Men nu visar det sig enligt Fréttablaðið att det finns en lucka i lagen. Den förhindrar utlänningar som gift sig på Island att även kunna skilja sig. För somliga innebär det att de inte kan ta ut skilsmässa eftersom äktenskapet inte är lagligt i hemlandet.

År 2011 gifte sig en rysk och en lettisk man på Island. Eftersom inget av länderna godkänner äktenskap mellan personer av samma kön var bröllopet i viss mån symboliskt. I såväl Lettland som Ryssland är de registrerade som ogifta, medan de alltså hade räknats som gifta om de bosatt sig på Island.

När den könsneutrala äktenskapsbalken klubbades var det ingen som förutsåg att sättet den formulerades på skulle kunna orsaka problem för utländska medborgare. För att utlänningar ska få skilja sig på Island krävs det att en av dem har varit bosatt i landet i minst två år. Och om ingen av dem bor i landet finns alltså ingen möjlighet att upplösa äktenskapet - såvida inte en av dem är beredd att bo på Island i två år för att därefter ansöka om skilsmässa.

Lára V. Júlíusdóttir är advokat åt en av männen. Hon har redan skickat ett brev till alltingets allmänna nämnd där hon uppmanar politikerna att så snart som möjligt hitta en lösning på problemet. Hon säger i Morgunblaðið att det framför allt är känslomässigt besvärande för paret att inte kunna skilja sig:
"Homosexuella kommer hit till landet för att gifta sig, men när det blir aktuellt att skilja sig möter de stängda dörrar. ... I sig själv är detta äktenskap inte erkänt i deras hemländer och det har därför ingen inverkan på det sättet. Men detta har inverkan på dessa fina människors stackars själar. De mår dåligt av att veta att de är gifta och tillhör ett äktenskap och inte kan göra sig fria från det."
Lára V. Júlíusdóttir anser att det är principiellt viktigt att även kunna skilja sig. Annars ska inte Island ge utlänningar möjligheten att gifta sig i landet. Hon säger i Morgunblaðið att hon i höst även tänker vända sig till Héraðsdómur Reykjavíkur för att få saken prövad i domstol:
"Domstolen har ingen laglig möjlighet att ta itu med dessa frågor. Så antingen avvisar Héraðsdómur och Hæstiréttur detta eller så kommer Hæstiréttur fram till slutsatsen att detta är ett brott mot mänskliga rättigheter."
Redan i höst tänker Unnur Brá Konráðsdóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet och ordförande för parlamentets allmänna nämnd, ta initiativ till en översyn av lagen. Hon säger till RÚV att det är uppenbart att det finns brister i äktenskapsbalken:
"Nu har några fnurror i genomförandet kommit fram. Då är det mycket naturligt att vi sätter oss och får information om vad det är som inte fungerar."
När en ny lag kan träda i kraft är dock osäkert.

Här kan du läsa mer om införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken.