måndag 10 augusti 2015

Heiða Kristín Helgadóttir kan ta över Ljus framtid

Heiða Kristín Helgadóttir är redo att ta över ledarskapet i Ljus framtid från Guðmundur Steingrímsson - men bara om den sittande ordföranden avgår självmant. Trots partiets usla opinionssiffror anser han inte att Ljus framtid befinner sig i någon kris. Guðmundur Steingrímsson säger sig dock vara beredd att lämna uppdraget som ordförande.

Det senaste halvåret har opinionssiffrorna för Ljus framtid befunnit sig i fritt fall. I de senaste väljarbarometrarna befinner sig partiet på eller under alltingets femprocentsspärr.

Ljus framtids ras kan sannolikt förklaras på två sätt - dels har krisen i Grekland inte gjort en anslutning till EU och EMU mer attraktiv för Islands del, dels har grundaren Heiða Kristín Helgadóttir lämnat partiet och tidigare borgmästaren Jón Gnarr tagit avstånd från det trots att han så sent som för två år sedan kandiderade till alltinget för Ljus framtid.

Ljus framtid har både EU-medlemskap och EMU-anslutning på dagordningen. Den sittande högerregeringen tycks ha lyckats att begrava EU-frågan genom att vända sig till unionen med en önskan om att Island inte längre ska ha kandidatstatus. Samtidigt har uttalade EU-vänner, som tidigare socialdemokratiske utrikesministern Jón Baldvin Hannibalsson, i Greklandskrisens kölvatten börjat tvivla på om ett medlemskap i unionen vore det bästa för Island.

Vid årsskiftet lämnade grundaren Heiða Kristín Helgadóttir sitt uppdrag som styrelseordförande för Ljus framtid. Några månader senare tog Jón Gnarr, grundare av Bästa partiet och före detta borgmästare i Reykjavík, avstånd från Ljus framtid. Därmed försvann i praktiken Ljus framtids kopplingar till Bästa partiet, som Jón Gnarr tidigare utpekat som en fortsättning på just Bästa partiet.

Redan när Ljus framtid bildades föreföll partiet som ett underligt försök att förena två olika förhållningssätt till politik. Guðmundur Steingrímsson - uppväxt i en politikerfamilj - hade representerat både Framstegspartiet och Socialdemokraterna i alltinget utan att göra några större avtryck. Elaka tungor hävdade att han grundade ett eget parti främst för att få vara ordförande.

När Ljus framtid våren 2013 valdes in i alltinget utsåg Guðmundur Steingrímsson kompisen Róbert Marshall till gruppledare. När Róbert Marshall tog steget över till Ljus framtid representerade han Socialdemokraterna i parlamentet med små möjligheter till återval. Rykten gör gällande att det alltså snarast var två allt annat än lysande stjärnor som riskerade att gå miste om sina platser vid köttgrytorna som valde att hoppa av.

Nyligen gick Heiða Kristín Helgadóttir ut och kritiserade Ljus framtids ledning. Hon sade att det inte gick att beskylla väljarkåren för att inte förstå partiets politik, utan att det var ordförandens ansvar att få ut budskapet. I en intervju i RÚV säger hon sig vara beredd att ta över som ordförande vid årsmötet den 5 september - om Guðmundur Steingrímsson självmant lämnar uppdraget. Men hon säger sig också kunna tänka sig att backa upp någon annan motkandidat:
"Jag anser att han har fått utmärkta möjligheter att bevisa sig och det har investerats oerhört mycket i detta parti, både stöd från Bästa partiet och alla möjliga saker. ... Man måste se på läget. Tre till fyra procent och säga: Okej, detta fungerar kanske inte och vi behöver prova något annat."
Heiða Kristín Helgadóttir är nummer två på Ljus framtids lista i norra Reykjavík. Eftersom toppnamnet Björt Ólafsdóttir i höst går på föräldraledighet blir platsen i alltinget ledig. Heiða Kristín Helgadóttir har tidigare sagt att hon inte tänker gå in som ersättare om inte ledarskapet för Ljus framtid förändras. I så fall skulle platsen gå till Eld­ar Ástþórs­son.

Nu säger Heiða Kristín Helgadóttir att hon kan tänka sig att ta platsen. Men bara på villkoret att Guðmundur Steingrímsson avgår.

Guðmundur Steingrímsson har tveklöst försökt använda samma retorik som 2010 förde Bästa partiet till makten i Reykjavík. Han har talat om en politik baserad på förnuft i stället för skyttegravar, och om en debatt präglad av respekt i stället för ställningskrig. Men Heiða Kristín Helgadóttir anser att Ljus framtid har blivit ett parti som andra. Hon säger till RÚV att Ljus framtid i dag har anammat samma politiska kultur som de etablerade partierna:
"Jag anser att problemet först och främst är en viss brist på förankring. Det har alltid lagts fram några tekniska lösningar på känslomässiga problem. ... Jag tycker att partiet har formaliserats för mycket för min smak, och jag tycker att det följer en viss form som är på förhand given i politik. Och jag anser inte att detta är något som det finns stor efterfrågan på."
Ett problem är enligt Heiða Kristín Helgadóttir att Ljus framtid sneglar för mycket på de partier som konkurrerar om samma väljargrupper. Hon säger till RÚV att partiets grundläggande ideologi därför inte har nått fram till väljarna:
"Jag tycker att Ljus framtid borde tala om sig själv och vad det är som partiet vill och hur det ser världen. Men inte alltid på något sätt om hur Ljus framtid är annorlunda än Socialdemokraterna."
Hur Guðmundur Steingrímsson reagerar på Heiða Kristín Helgadóttirs utspel återstår att se. Det råder inget tvivel om att det finns ett stort internt missnöje med partiets ledning - inte minst eftersom utnämningen av Róbert Marshall till gruppledare för många tycktes vara ett val präglat mer av kompisskap än av kompetens.

Guðmundur Steingrímsson sade nyligen till RÚV att han var beredd att lämna uppdraget som ordförande. Genom Heiða Kristín Helgadóttirs utspel blir det ett uttalande som helt plötsligt får en annan tyngd. Nu finns det ett tydligt alternativ till den grabb- och politikerkultur som vissa anser att Guðmundur Steingrímsson representerar:
"Jag är alltid beredd att överväga min position och jag vill lyssna på kritik mot mitt arbete och jag tar opinionsundersökningar mycket allvarligt. Enligt våra regler i Ljus framtid ligger det på ordförandens skuldror att lyfta fram politiken."
Däremot anser inte Guðmundur Steingrímsson att Ljus framtid befinner sig i kris. Han anser att partiet har gott om tid att förbättra opinionssiffrorna eftersom det är 20 månader till nästa val. Han sade nyligen i Morgunblaðið att han inte heller uppfattade Heiða Kristín Helgadóttirs beslut att lämna posten som styrelseordförande och den kritik hon då framförde som en konsekvens av något misslyckande:
"Jag upplevde detta som ett beslut efter noggrant övervägande och hon förklarade det väl. Hon hade ägnat en längre tid åt politik och ville göra något annat. Det var mycket roligt och ett stort äventyr att grunda Ljus framtid med Heiða. Jag upplever inte det som hon säger som dramatiskt. Jag tycker att hon säger det av kärlek. Naturligtvis är det en uppgift för oss som är i partiet och mig som ordförande att försöka att rätta till den här situationen."
Guðmundur Steingrímsson vill enligt RÚV inte kommentera Heiða Kristín Helgadóttirs utspel. S. Björn Blöndal, Ljus framtids toppnamn i Reykjavík, säger till RÚV att han skulle välkomna henne tillbaka till politiken. Inga övriga företrädare vill i nuläget ta ställning i striden.

Missnöjet som nu riktas mot Guðmundur Steingrímsson gör att han befinner sig under stor press. Det ledarskap han eftersträvade i Ljus framtid har blivit en belastning. Han riskerar nu att petas från uppdraget som ordförande i det parti som efter Heiða Kristín Helgadóttirs avhopp framstod som hans eget. Om han tar striden och förlorar kan det bli än mer besvärligt - inte minst eftersom han knappast kan grunda ännu ett nytt parti där han kan snylta på ett annat partis sympatisörer på samma sätt som han gjorde med Bästa partiet.

Här kan du läsa mer om krisen i Ljus framtid.