torsdag 27 augusti 2015

Heiða Kristín Helgadóttir vill inte leda Ljus framtid

Heiða Kristín Helgadóttir var den som öppet trädde fram och kritiserade Ljus framtids ledning. Men hon tänker inte själv kandidera till posten som partiledare. I stället har hon uppmanat parlamentarikern Brynhildur Pétursdóttir att ställa upp. Kommunpolitikern Guðlaug Kristjánsdóttir har också visat intresse för uppdraget tillsammans med alltingsledamoten Óttarr Proppé.

När grundaren Heiða Kristín Helgadóttir trädde fram och offentligt kritiserade Ljus framtids ledning gick det snabbt. Gruppledaren Róbert Marshall avfärdade först kritiken som barnslig, men ordföranden Guðmundur Steingrímsson sade sig snart vara beredd att avgå. I stället ville han se ett roterande ledarskap i partiet.

Ljus framtids opinionssiffror har under en längre tid befunnit sig i fritt fall. Heiða Kristín Helgadóttir ansåg att ledningen hade misslyckats med att föra ut partiets politik. Hon hävdade också att den glöd som fanns hos föregångaren Bästa partiet slocknat inom Ljus framtid. I stället hade partiet i alldeles för stor utsträckning utvecklats till ett traditionellt politiskt parti.

Guðmundur Steingrímsson gjorde sannolikt klokt i att ställa sin plats till förfogande. Inom partiet finns ett utbrett missnöje både med honom och Róbert Marshall. Samtidigt finns det från deras falang medlemmar som betraktar Heiða Kristín Helgadóttirs offentliga kritik som ett svek.

Den 5 september väljer Ljus framtid en ny ledning vid partiets årsmöte i Reykjanesbær. Men Heiða Kristín Helgadóttir har nu bestämt sig för att inte kandidera till uppdraget som ordförande. Hon lämnade beskedet i ett inlägg på Twitter i går:
"Förändringarna som Ljus framtid genomgår handlar inte om mig eller om mina ambitioner, utan om att partiet ska kunna återuppväcka väljarnas intresse och hitta den gnista som behövs för att rycka med andra. Min ambition är att delta i det arbetet och jag bedömer läget så att det görs bäst genom att jag tar plats i alltinget i höst under Björt Ólafsdóttirs föräldraledighet, och ger den nya ledningen stöd till ett gott arbete. Där vill jag se en kvinna som den främsta mellan jämlikar."
Facebook skriver Heiða Kristín Helgadóttir att hon inte utesluter att hon någon gång i framtiden ställer upp som ordförandekandidat.

Heiða Kristín Helgadóttir säger till Vísir att hon har uppmanat alltingsledamoten Brynhildur Pétursdóttir att kandidera till posten som partiledare. Hon har ännu inte bestämt sig, men säger till Vísir att hon överväger att ställa upp:
"När vi ser till alltingsgruppen så är vi bara sex, och av dessa är det två som inte tänker ställa upp och en är på föräldraledighet. Så vi är inte många kvar."
En annan alltingsledamot, Óttarr Proppé, säger till RÚV att han också överväger att kandidera. Precis som Brynhildur Pétursdóttir uppger han att han i så fall skulle ställa upp främst för att ta ansvar för partiet, och inte för att han strävar efter uppdraget som ordförande:
"Jag har ingen personlig ambition att få något prefix framför mitt namn, men jag anser det vara min skyldighet som partiets alltingsledamot att kandidera eller att vara öppen för att åta mig något förtroendeuppdrag."
Guðlaug Kristjánsdóttir är ordförande för kommunfullmäktige i Hafnarfjörður, där Ljus framtid är i majoritet tillsammans med Självständighetspartiet. Hon säger till RÚV att även hon kan tänka sig att ställa upp som ordförandekandidat:
"Jag vore beredd på vilken roll som helst. Jag håller med Heiða Kristín om att det vore mycket positivt om det fanns några kandidaturer att välja mellan. Jag skulle vilja se att människor deklarerade sin inställning och vad det innebär. Jag skulle tycka att det vore spännande att se det."
Trots den interna kritiken mot Guðmundur Steingrímssons ledarskap tror inte Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, att det är en avgörande förklaring till Ljus framtids ras i opinionen. Han säger till Vísir att ett större bekymmer är att Ljus framtid uppfattas som ett vänsterparti i mängden:
"För det första visar nästan alla utländska och inhemska undersökningar att partiers stöd beror mycket mer på deras politik än ledare. För det andra tycker jag inte att Ljus framtids ordförande har kritiserats mycket i samhällsdebatten. Ordföranden för andra politiska partier som ordförandena för Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Socialdemokraterna har kritiserats mycket mer än han, så det går inte att skylla på det. ... Dessa partier i mitten står inte högt i kurs hos väljarna. Väljare som är osäkra tycks röra sig ut mot kanterna, antingen till höger eller vänster, till radikalare partier som erbjuder större förändringar i samhället än vad dessa mittenpartier erbjuder. Detta anser jag till viss del förklarar det svåra läget för isländska mittenpartier."
Här kan du läsa mer om krisen inom Ljus framtid.