lördag 1 augusti 2015

Invånare med 131 olika nationaliteter bor i Reykjavík

Reykjavík hade förra året invånare av 131 olika nationaliteter. Av de 121 822 personer som bodde i kommunen var 8,5 procent födda utomlands. Den största stadsdelen är Breiðholt med 20 974 invånare. Trenden är att alla delar av Reykjavík växer - utom centrum där antalet invånare minskar. Det visar en rapport från kommunens välfärdssektion.

Vid årsskiftet hade Reykjavíks kommun 121 822 invånare, en ökning med 522 personer jämfört med föregående år. Av dessa var 8,5 procent födda utomlands. I kommunen fanns invånare med 131 olika medborgarskap.

Kvinnorna är fler än männen i den isländska huvudstaden. Antalet kvinnor var 61 389 mot 60 433 män.

Trenden är att så gott som hela Reykjavík växer. Den största stadsdelen sett till antalet invånare är Breiðholt med 20 974 invånare. Därefter följer Grafarvogur med 17 903 personer, Vesturbær med 16 116 personer, Laugardalur med 15 903 personer, Háaleiti med 14 343 personer, Árbær med 10 913 personer, Hlíðar med 9 814 personer, Miðborg (centrum) med 8 371 personer, Grafarholt och Úlfarsfell med 6 199 personer och Kjalarnes med 873 personer. I övriga områden finns 413 invånare.

Ett undantag är alltså centrum. De senaste åren har antalet invånare i Miðborg sjunkit från år till år. Förklaringen är att allt fler fastigheter i Reykjavíks stadskärna byggts om till hotell eller att allt fler lägenheter hyrs ut till turister i stället för att användas som vanliga hyresbostäder.

Centrum, Hlíðar och Vesturbær är de stadsdelar som främst lockar yngre invånare. Här bor de största andelarna av invånare i åldern 18 till 29 år. Samma områden är också mycket populära bland Reykjavíkbor i åldern 30 till 49 år, men de väljer i stor utsträckning även Árbær och Grafarholt. Grafarvogur och Kjalarnes är två områden som föredras av invånare i åldern 50 till 66 år. I Breiðholt finns ovanligt många i åldern 67 till 79 år. Bland Reykjavíkbor som är 80 år och uppåt är Laugardalur och Háaleiti särskilt populära.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.