lördag 22 augusti 2015

Isländsk arbetslöshet kvar på rekordlåga 2,6 procent

I sex av åtta regioner minskade andelen islänningar som var utan jobb under juli. Ändå låg andelen arbetslösa kvar på rekordlåga 2,6 procent. Lägst var arbetslösheten i Norðurland vestra med bara 1 procent. Högst var den på Suðurnes med 3 procent. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I snitt var 4 678 islänningar - 2 683 kvinnor och 1 995 män - arbetslösa under juli. Det var en minskning med 79 personer jämfört med juni i år. Ändå låg alltså arbetslösheten i juli still på 2,6 procent precis som föregående månad. Lägre har arbetslösheten inte varit sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008.  I juli förra året var motsvarande siffra 3,1 procent.

Gapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden ökade något under juli då 12 kvinnor förlorade sina jobb medan 91 män nyanställdes. Medan 3,2 procent av kvinnorna var utan jobb var det bara 2 procent av männen som stod utanför arbetsmarknaden.

Hälften av de arbetslösa har stått utan jobb i minst ett halvår. Var femte arbetslös var i juli utländsk medborgare. Av dessa var tre av fem polacker.

I sex av åtta isländska kommuner minskade arbetslösheten under juli. Undantagen var Reykjavíkområdet och Austurland där den var oförändrad.

Högst var arbetslösheten på Suðurnes med 3 procent, en minskning med 0,1 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,9 procent (oförändrat), Västfjordarna 2 procent (-0,2), Norðurland eystra 2 procent (-0,1), Suðurland 1,8 procent (-0,1), Vesturland 1,6 procent (-0,1), Austurland 1,5 procent (oförändrat) och Norðurland vestra 1 procent (-0,2).

Fem isländska kommuner hade under juli full sysselsättning: Helgafellssveit i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur i Norðurland vestra, Fljótsdalshreppur i Austurland och Grímsnes- og Grafningshreppur i Suðurland. I varken Árneshreppur eller Fljótsdalshreppur har det funnits någon person inskriven som arbetslös på hela året.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten ligger på samma nivå under augusti som föregående månad.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.