tisdag 18 augusti 2015

Majoritet av islänningarna säger nej till EU-medlemskap

En majoritet säger nej till isländskt EU-medlemskap. Var tredje islänning förespråkar dock ett inträde i unionen. Opinionsläget har därmed inte förändrats mycket under det senaste halvåret. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av EU-motståndarna Heimssýn och en mätning utförd av MMR.

I alltinget har stödet för de två partier som har EU-medlemskap på dagordningen, Socialdemokraterna och Ljus framtid, kollapsat under året. Bägge har under sommaren noterats för historiskt usla opinionssiffror. En av de faktorer som brukar nämnas som en förklaring till raset är turbulensen inom EU. Framför allt har krisen i Grekland pekats ut som avskräckande.

Men islänningarnas attityd till medlemskap i unionen har inte förändrats mycket under det senaste halvåret. Gallups senaste mätning visar att siffrorna för både ja- och nej-sidorna är stabila - och inte alls går hand i hand med Socialdemokraternas och Ljus framtids tillbakagång i opinionen.

50,1 procent av deltagarna i Gallups undersökning säger nej till EU-medlemskap, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med när samma fråga ställdes för ett halvår sedan. Stödet för EU-inträde har ökat med 1,4 procentenheter till 34,2 procent. Andelen osäkra har minskat med 2,4 procentenheter till 15,6 procent.

Om de osäkra räknas bort har nej-sidan ett försprång på 59,4 procent mot 40,6 procent för ja-sidan.

Motståndet är störst bland Framstegspartiets väljare där hela 95 procent motsätter sig EU-inträde. Samma åsikt har 83 procent av Självständighetspartiets sympatisörer och 40 procent av Gröna vänsterns.

Inom de tre övriga partierna i alltinget är det fler som säger ja än nej till EU. Högst - 78 procent - är siffran inom Socialdemokraterna. Därefter följer Ljus framtid med 66 procent och Piratpartiet med 40 procent.

I MMR:s senaste mätning uppger 50,9 procent att de vill att Island står utanför EU medan 31,8 procent förespråkar ett inträde i unionen. Jämfört med föregående månad har ja-sidan tappat 2 procentenheter medan nej-sidan ökat 0,3 procentenheter. Andelen osäkra har ökat med 1,7 procentenheter till 17,3 procent.

Om de som varken säger ja eller nej till medlemskap räknas bort får EU-motståndarna 61,5 procent mot 38,5 procent för EU-vännerna.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen.