tisdag 25 augusti 2015

Majoritet: Island bra plats för homosexuella

Hela 85,6 procent anser att Island är en bra plats att bo på för homosexuella. Bara 1,8 procent svarar att Island erbjuder dåliga livsvillkor, medan 12,5 procent av islänningarna uppger att situationen varken är bra eller dålig. Det visar en opinionsundersökning utförd av Gallup.

Mest nöjda med Island är höginkomsttagare, personer bosatta i Reykjavíkområdet, islänningar som har fyllt 60 år och personer som sympatiserar med något av oppositionspartierna. På landsbygden och bland regeringspartiernas väljare är det något färre som tycker att Island är en bra plats för homosexuella.

Gallup har ställt samma fråga i ett stort antal länder över hela världen. I topp hamnar Nederländerna och Spanien där 87 procent säger att livsvillkoren för homosexuella är goda. I botten återfinns Senegal där bara 1 procent anser att förhållandena är bra.