lördag 29 augusti 2015

Majoritet islänningar vill att sexköpare ska straffas

En majoritet av islänningarna vill att det ska vara straffbart att köpa sex. Betydligt färre vill att det också ska vara olagligt att sälja sex. I bägge fallen förespråkar kvinnor oftare än män att prostitution ska vara kriminellt. Det visar enligt Fréttablaðið en opinionsundersökning utförd av Félagsvísindastofnun vid Háskóli Íslands.

Sedan Island 2009 införde förbud mot sexköp har drygt 80 personer - samtliga män - åtalats för brottet. Maxstraffet för sexköp är ett års fängelse, men hittills har bara böter utdömts. Att sälja sex är däremot fortfarande tillåtet. Precis som med den svenska sexköpslagen är tanken att inte straffa personer som tvingas till prostitution, utan att i stället kriminalisera köparna.

Det är en linje som en majoritet av islänningarna står bakom. Hela 58 procent anser att det ska vara straffbart att köpa sex. Bara 24 procent tycker att sexköp ska vara tillåtet medan 18 procent inte har någon uppfattning i frågan.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är avsevärda. Bland kvinnor säger 78 procent att det ska vara olagligt att köpa sex. Samma åsikt har bara 39 procent av männen.

När det gäller att sälja sex är stödet för en kriminalisering svagare. Här vill 38 procent att försäljning av sexuella tjänster ska vara olagligt medan 35 procent anser att det bör vara lagligt. Resterande 28 procent är varken för eller emot en kriminalisering.

Hela 46 procent av kvinnorna vill att det ska vara straffbart att sälja sex. Bara 30 procent av männen instämmer i att det bör vara olagligt.

Här kan du läsa mer om den isländska sexköpslagen.