fredag 7 augusti 2015

Miljardvinst för Hvalur - men valfångsten går med förlust

Hvalur gjorde förra året en vinst på 3 miljarder isländska kronor. Men det är aktieinnehavet i fiskejätten HB Grandi som står för majoriteten av intäkterna. Valfångsten var förra året en förlustaffär i miljardklassen. Det lönsamma fisket får alltså i praktiken finansiera den fortsatta jakten på val. Det framgår av den senaste årsredovisningen från bolaget.

Norr om Nordkap seglar det inhyrda fartyget Winter Bay sakta österut mot Osaka i Japan. Ända sedan fartyget lämnade hamnen i Tromsö i lördags har det legat i samma område, vilket sannolikt innebär att det där inväntar en konvoj bestående av isbrytare och andra handelsfartyg för att nå fram till Japan längs den så kallade Nordostpassagen.

Ombord finns 1 800 ton kött och späck från sillval. Lastens värde är enligt Skessuhorn 2 miljarder isländska kronor.

Bakom transporten står Hvalur, det enda isländska bolag som jagar sillval. Jakten har dock inte varit någon lysande affär sedan valfångsten återupptogs 2006. Vid slutet av förra året hade Hvalur under de nio åren totalt skjutit 551 sillvalar. Men hittills har intäkterna inte alls varit i närheten av kostnaderna.

Hvalur sålde förra året sillval för 1 055 miljoner isländska kronor. Samtidigt kostade valfångsten 2 011 miljoner. Enbart valfångsten innebar alltså en förlust på nästan 1 miljard isländska kronor. Visserligen ökade värdet på företagets lager av valkött med 822 miljoner genom de 137 sillvalar som jagades förra året. Även om lagret räknas in är alltså valfångsten en förlustaffär.

Ändå gjorde Hvalur förra året en vinst på 3 miljarder. Förklaringen till resultatet är företagets aktieinnehav i fiskejätten HB Grandi. Det gav förra året 3,2 miljarder i isländska kronor. I praktiken är det alltså för Hvalur det lönsamma fisket som finansierar den olönsamma valfångsten.

Organisationer som är emot valfångst har länge siktat in sig just på Hvalurs aktieinnehav i HB Grandi. Utomlands har aktivister på grund av kopplingarna till Hvalur försökt få till stånd en bojkott av HB Grandi. Om de utländska marknaderna skulle stängas till följd av Hvalurs ägande skulle konsekvenserna för HB Grandi bli omfattande.

Kristján Loftsson, vd för Hvalur, tillbakavisar dock all kritik mot jakten på sillval. Han säger till RÚV att motståndarnas namninsamlingar mot valfångst är förfalskade och att det inte finns något att ifrågasätta när det gäller det fartyg som just nu stävar mot Japan med sillval för 2 miljarder i lasten.

På hemmaplan fick debatten om valfångst nyligen nytt bränsle när utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson sade att Island borde att överväga att minska jakten för att försöka nå en överenskommelse med Internationella valfångstkommissionen. Just valfångsten var enligt ministern skälet till att Island inte bjöds in när USA, Kanada, Norge, Danmark och Ryssland drog upp riktlinjer för det framtida fisket i Norra Ishavet. Steget ledde enligt ett pressmeddelande till protester från utrikesdepartementet.

Gunnar Bragi Sveinsson säger till Vísir att Island inte ska sluta jaga val. Däremot vill han alltså undersöka förutsättningarna för ett avtal som skulle möjliggöra jakt på val i mindre omfattning samtidigt som Island inte skulle stängas ute från den internationella arenan:
"Om vi ser till den stora bilden och väger och mäter våra intressen, så kan det vara så att det är viktigt för oss att nå något slags enighet om vår valfångst. Det kommer inte på fråga att backa om att vi får jaga val. Vi får jaga val."
En som inte håller med är Jón Gunnarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet. Hans son basar över det största företaget i landet som ägnar sig åt jakt på vikval. Jón Gunnarsson säger till Vísir att utrikesministerns uttalanden saknar grund och att det inte finns några bevis för att valfångsten skulle påverka Island negativt:
"Det tål enligt min mening ingen granskning. Jag vill se något tillförlitligare om detta och vilka förhandlingsmål ministern syftar på och vilka överenskommelser som han tror sig kunna nå inom Internationella valfångstkommissionen. Jag anser att det vore en stor nyhet om vår utrikesminister har något recept för att komma överens med den halva av nationer inom inom Internationella valfångstkommissionen som är emot valfångst."
Här kan du läsa mer om valfångsten.